CÁCH XUẤT DỮ LIỆU TỪ GOOGLE FORM SANG EXCEL

Bạn đang xem: Cách Xuất Dữ Liệu Từ Google Form Sang Excel, Hướng Dẫn Chuyển Từ Google Sheets Sang Excel Tại wpcyte.com

Mẹo: Tìm hiểu thêm về Biểu mẫu wpcyte.com Forms hoặc bắt đầu ngay lập tức và tạo khảo sát, câu đố hoặc thăm dò ý kiến. Muốn xây dựng thương hiệu, loại câu hỏi và phân tích dữ liệu nâng cao hơn? Dùng thử Giọng nói khách hàng Dynamics 365.

Bạn đang xem: Cách xuất dữ liệu từ google form sang excel

Đang xem: Cách xuất dữ liệu từ google form sang excel

Biểu mẫu wpcyte.com bao gồm các phân tích thời gian thực, có chứa thông tin tóm tắt phản hồi và các kết quả riêng lẻ cho các cuộc điều tra và các loại biểu mẫu khác. Bạn có thể xuất kết quả sang wpcyte.com Excel để có thêm phân tích chuyên sâu, cũng như xóa hoặc in bản tóm tắt phản hồi.

Xem thông tin tóm tắt phản hồi cho biểu mẫu của bạn

Trong wpcyte.com Forms, hãy mở biểu mẫu mà bạn muốn xem lại kết quả, rồi chọn tab phản hồi .

*
*
*
*
*
*
*
*

Lưu ý: 

ID người đăng được độc quyền cho từng phản hồi trong biểu mẫu của bạn. Bạn có thể tìm thấy câu trả lời riêng lẻ và người đăng tương ứng của họ bằng cách chọn xem kết quả trên tab phản hồi của biểu mẫu của bạn.

Bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện đối với sổ làm việc của bạn sẽ không sửa đổi nội dung biểu mẫu của bạn.

Tên và địa chỉ email sẽ không được hiển thị nếu bạn cho phép biểu mẫu của bạn chấp nhận phản hồi ẩn danh.

Xem thêm: Cách Hát Karaoke Trên Máy Tính Cực Hay Nhất, Cách Hát Karaoke Trên Máy Tính Cực Hay

Chia sẻ kết quả với người khác

Chọn tab phản hồi .

Chọn Sao chép.

Khi bạn dán liên kết này, bất kỳ ai có liên kết sẽ có thể xem bản tóm tắt phản hồi cho biểu mẫu của bạn.

Lưu ý: 

Nếu bạn đang cộng tác trên một biểu mẫu với những người cụ thể trong tổ chức của bạn, chỉ có bạn như là chủ sở hữu biểu mẫu, có thể tạo một nối kết tóm tắt cho biểu mẫu của bạn nếu vẫn chưa tồn tại. Đồng tác giả vẫn có thể sao chép và chia sẻ liên kết tóm tắt của bạn, nhưng không thể tạo ra một bản thân, chính họ. Trong chế độ cộng tác khác không được đặt cho những người cụ thể trong tổ chức của bạn, đồng tác giả có thể tạo các nối kết tóm tắt mới.

Cũng nên lưu ý rằng nếu bạn chia sẻ phản hồi biểu mẫu của mình với bất kỳ ai trong tổ chức của bạn và sau đó quyết định chia sẻ với những người cụ thể trong tổ chức của bạn, mọi liên kết chia sẻ tóm tắt vốn vẫn có thể truy cập vào bên trong hoặc bên ngoài tổ chức của bạn. Bạn có thể xóa một nối kết tóm tắt hiện có để tắt tính năng này, vốn sẽ giảm quyền truy nhập vào dữ liệu phản hồi. Bạn có thể thực hiện điều này bằng cách đi tới tab phản hồi > các tùy chọn khác > có liên kết tóm tắt > loại bỏ nối kết (biểu tượng thùng rác). Tùy chọn: sau đó, bạn có thể tạo một nối kết tóm tắt mới nếu bạn muốn chia sẻ nó với một người xem mới nhưng liên kết tóm tắt mới này sẽ vẫn có thể truy nhập bằng bất kỳ ai được giữ lại.