Cách Kết Chuyển Doanh Thu

Trong quy trình có tác dụng kế tân oán tổng thích hợp, Việc lập report hiệu quả chuyển động cung ứng sale là bắt buộc. Nếu kế toán không tồn tại cái nhìn bao quát với đúng đắn về quy trình lập report cùng khẳng định kết quả sale thì vẫn dẫn mang đến sai sót nghiêm trọng.

Bạn đang xem: Cách kết chuyển doanh thu

*
Mô hình khẳng định kết quả sale vào doanh nghiệp

1. Quy trình khẳng định tác dụng sale trong doanh nghiệp

Để chúng ta dễ tưởng tượng ra quá trình xác định tác dụng sale vào doanh nghiệp; Kế toán thù Việt Hưng xin trình diễn quy trình này bên dưới dạng mô hình.

Kết đưa nhằm mục đích mục tiêu đẩy các TK đầu 5 ,6, 7, 8, 9 không thể số dư quả thật lý lẽ của kế toán

a) Kết gửi những khoản bớt trừ lệch giá (vì để làm giảm lợi nhuận đi)

Vì Khi phát sinh các khoản CKTM, HBBTL, GGHB kế toán vẫn ghi Nợ TK 5211, 5212, 5213 để ghi bớt lợi nhuận, thời điểm cuối kỳ để kết đưa cho thông tin tài khoản đầu 5 không còn số dư cuối kỳ kế tân oán nên định khoản

Nợ TK 511: Doanh thu bán hàng với hỗ trợ dịch vụ

Có TK 5211, 5212, 5213: Các khoản bớt trừ doanh thu

b) Kết gửi lợi nhuận bán hàng và hỗ trợ dịch vụ

Nợ TK 511: Doanh thu bán hàng với cung ứng dịch vụ

Có TK 911: Xác định kq khiếp doanh

c) Kết đưa lệch giá hoạt động tài chủ yếu.

Nợ TK 515: Doanh thu vận động tài chính

Có TK 911: Xác định kq ghê doanh

d) Kết chuyển thu nhập cá nhân khác

Nợ TK 711 : Thu nhập khác

Có TK 911: Xác định tác dụng tởm doanh

e) Kết chuyển giá bán vốn hàng bán

Nợ TK 911: Xác định tác dụng tởm doanh

Có TK 632: Giá vốn sản phẩm bán

f) Kết chuyển ngân sách làm chủ doanh nghiệp

Nợ TK 911 : Xác định kết quả ghê doanh

Có TK 6422: túi tiền thống trị công ty (theo QĐ 48)

Có TK 642 (6421, 6422,…): Ngân sách chi tiêu thống trị công ty (theo TT 200)

g) Kết chuyển ngân sách tài chính

Nợ TK 911 : Xác định kết quả khiếp doanh

Có TK 635 : Chi tiêu tài chính

h) Kết gửi chi phí khác

Nợ TK 911 : Xác định kết quả khiếp doanh

Có TK 811: túi tiền khác

i) Kết gửi chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

Nợ TK 911: Xác định kết quả ghê doanh

Có TK 821: Ngân sách chi tiêu thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp

k1) Nếu lỗ kế tân oán định khoản

Nợ TK 421: Lợi nhuận không phân phối

Có TK 911: Xác định kết quả kinh doanh

k2) Nếu lãi kế toán định khoản.

Nợ TK 911: Xác định kết quả gớm doanh

Có TK 421: Lợi nhuận chưa phân phối

2. lấy ví dụ rõ ràng mang đến vấn đề kết chuyển

*

2.1. Câu hỏi

Tháng 06/năm ngoái trên Shop chúng tôi Tân Long hạch tân oán mặt hàng tồn kho theo cách thức kê knhị tiếp tục, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ tài năng liệu nhỏng sau. Biết rằng doanh nghiệp áp dụng chế độ kế tân oán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

1. Bán 1 lô sản phẩm A trị giá bán 100.000.000đ, thuế suất thuế GTGT bán ra là 10% cho cửa hàng Hoàng Anh, không thu được tiền của khách hàng. Giá vốn bán sản phẩm là: 80.000.000đ

2. Bán 1 lô sản phẩm B gồm trị giá cả là 18.000.000đ, thuế GTGT bán ra là 10%, Chưa thu được chi phí của doanh nghiệp. Giá vốn là 15.000.000đ.

3. Công ty Hoàng Anh phạt hiện một nửa số hàng trên bị lỗi buộc phải đã trả lại một nửa giá bán trị lô mặt hàng sẽ cài đặt sinh hoạt nghiệp vụ 1(Biết rằng lúc mua là một loại sản phẩm tất cả thuộc giá chỉ trị).

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Gõ Telex Tren Dien Thoai, Cách Gõ Tiếng Việt Telex, Vni Trên Android

4. Ngân sách tiền lương bắt buộc trả được cho cán bộ nhân viên cấp dưới mon 01/2013 là: trăng tròn.000.000đ.

5. giá thành tiếp khách phát sinh theo hóa đối kháng số 0000245. Có số chi phí không bao gồm thuế 1.500.000đ. thuế GTGT 10%, sẽ thanh toán bởi tiền phương diện.

6. Thanh lý ô tô tất cả nguyên giá là một.2 tỷ. Thời gian khấu hao là 6 năm. Đã sử dụng được 3 năm. Giá thanh khô lý không VAT là 500 triệu. ( thuế GTGT 10%). Khách mặt hàng chưa tkhô giòn toán. Ngân sách chi tiêu thanh khô lý 5.000.000 đ sẽ tkhô cứng toán bởi tiền mặt

7. túi tiền lãi vay mượn vào thời điểm tháng 6/năm ngoái là 55.000 đ

8. Lãi tiền gửi ngân hàng 6/2015 : 38.000 đ

Yêu cầu: Định khoản các nhiệm vụ kinh tế phát sinh trên, kết gửi với tính lãi lỗ.

*

2.2. Trả lời

Cách 1: Định khoản các nghiệp vụ tạo ra trong kỳ

Nghiệp vụ 1:

Phản ánh doanh thu bán hàng

Nợ TK 131: 110.000.000

Có TK 5111: 100.000.000

Có TK 3331: 10.000.000

Phản ánh giá vốn cung cấp hàng

Nợ TK 632: 80.000.000

Có TK 1561: 80.000.000

Nghiệp vụ 2:

a. Phản ánh lợi nhuận phân phối hàng

Nợ TK 131: 19.800.000

Có TK 5111: 18.000.000

Có TK 3331: 1.800.000

b. Phản ánh giá vốn buôn bán hàng

Nợ TK 632: 15.000.000

Có TK 1561: 15.000.000

Nghiệp vụ 3:

Phản ánh cây viết toán thù sản phẩm cung cấp bị trả lại

Phản ánh lợi nhuận mặt hàng phân phối bị trả lại

Nợ TK 5212: 50.000.000

Nợ TK 3331: 5.000.000

Có TK 131: 55.000.000

Phản ánh giá chỉ vốn giảm 1/2

Nợ TK 1561: 40.000.000

Có TK 632: 40.000.000

Nghiệp vụ 4:

Tiền lương đề nghị trả được cho cán bộ nhân viên

Nợ TK 6421: trăng tròn.000.000

Có TK 334: trăng tròn.000.000

Nghiệp vụ 5:

túi tiền tiếp khách hàng tính vào ngân sách thích hợp lý

Nợ TK 6427: 1.500.000

Nợ TK 1331: 150.000

Có TK 111: 1.650.000

Nghiệp vụ 6:

Ghi bớt TSCĐ:

Nợ TK 214 : 600.000.000

Nợ TK 811: 600.000.000

Có TK 211 : 1.200.000.000

Tkhô hanh lý TSCĐ:

Nợ 131: 550.000.000

Có TK 711 : 500.000.000

Có TK 331 : 50.000.000

CPhường thanh hao lý:

Nợ TK 811 : 5.000.000

Có TK 111 : 5.000.000

Nghiệp vụ 7:

Ngân sách tài chính

Nợ TK 635: 55.000

Có TK 112: 55.000

Nghiệp vụ 8:

Doanh thu vận động tài chính

Nợ TK 112: 38.000

Có TK 515: 38.00

*

Cách 2. Cuối kỳ kết chuyển

a. Kết đưa các khoản bớt trừ doanh thu:

Nợ TK 5111: 50.000.000

Có TK 5212: 50.000.000

b. Kết gửi doanh thu chào bán hàng

Lấy phạt sinh bao gồm TK 511 – Phát sinh nợ TK 511 =(100.000.000+18.000.000) – 50.000.000 = 68.000.000. Đây là lợi nhuận thiệt sự tạo ra bắt buộc kết chuyển.

Nợ TK 511 : 68.000.000

Có TK 911: 68.000.000

c. Kết gửi giá vốn mặt hàng chào bán.

Nợ TK 911: 55.000.000 ( 80.000.000 +15.000.000 – 40.000.000)

Có TK 632: 55.000.000 ( 80.000.000 +15.000.000 – 40.000.000)

d. Kết gửi chi phí quản lý công ty.

Nợ TK 911: 21.500.000

Có TK 642: 21.500.000

e. Kết chuyển thu nhập khác

Nợ TK 711: 500.000.000

Có TK 911: 500.000.000

f. Kết chuyển ngân sách khác

Nợ TK 911: 605.000.000

Có TK 811: 605.000.000

g. Kết gửi doanh thu chuyển động tài chính

Nợ TK 515: 38.000

Có TK 911: 38.000

h. Kết gửi chi phí vận động tài chính

Nợ TK 911: 55.000

Có TK 635: 55.000

68.000.000+38.000+500.000.000-21.500.000-55.000.000-55.000-5.000.000-600.000.000 = – 113.517.000