CÁCH GHI THẺ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

*

*

*

*
Thẻ tài sản cố định dùng để theo dõi chi tiết từng TSCĐ của doanh nghiệp, tình hình thay đổi nguyên giá và giá trị hao mòn đã trích hàng năm của từng TSCĐ. Sau đây Kế Toán Hà Nội xin gửi tới các bạn Mẫu thẻ tái sản cố định và cách lập theo Thông tư 133/2016/TT-BTC.

Bạn đang xem: Cách ghi thẻ tài sản cố định


*

1. Mục đích.

Xem thêm: Cách Đánh Số Thứ Tự Trong Excel 2010, 7 Cách Đánh Số Thứ Tự Trong Excel Nhanh, Đơn Giản

Thẻ tài sản cố định dùng để theo dõi chi tiết từng TSCĐ của doanh nghiệp, tình hình thay đổi nguyên giá và giá trị hao mòn đã trích hàng năm của từng TSCĐ.2. Căn cứ và phương pháp ghi sổCăn cứ để lập thẻ TSCĐ:– Biên bản giao nhận TSCĐ;– Biên bản đánh giá lại TSCĐ;– Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ;– Biên bản thanh lý TSCĐ;– Các tài liệu kỹ thuật có liên quan.Thẻ được lập cho từng đối tượng ghi tài sản cố định. Thẻ TSCĐ dùng chung cho mọi TSCĐ là nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc thiết bị, cây, con, gia súc… Thẻ tài sản cố định bao gồm 4 phần chính:1. Ghi các chỉ tiêu chung về TSCĐ như: tên, ký mã hiệu, quy cách (cấp hạng); số hiệu, nước sản xuất (xây dựng); năm sản xuất, bộ phận quản lý, sử dụng; năm bắt đầu đưa vào sử dụng, công suất (diện tích) thiết kế; ngày, tháng, năm và lý do đình chỉ sử dụng TSCĐ.2. Ghi các chỉ tiêu nguyên giá TSCĐ ngay khi bắt đầu hình thành TSCĐ và qua từng thời kỳ do đánh giá lại, xây dựng, trang bị thêm hoặc tháo bớt các bộ phận… và giá trị hao mòn đã trích qua các năm.Cột A, B, C, 1: Ghi số hiệu, ngày, tháng, năm của chứng từ, lý do hình thành nên nguyên giá và nguyên giá của TSCĐ tại thời điểm đó.Cột 2: Ghi năm tính giá trị hao mòn TSCĐ.Cột 3: Ghi giá trị hao mòn TSCĐ của từng năm.Cột 4: Ghi tổng số giá trị hao mòn đã trích cộng dồn đến thời điểm vào thẻ. Đối với những TSCĐ không phải trích khấu hao nhưng phải tính hao mòn (như TSCĐ dùng cho sự nghiệp, phúc lợi, …) thì cũng tính và ghi giá trị hao mòn vào thẻ.3. Ghi số phụ tùng, dụng cụ kèm theo TSCĐ.Cột A, B, C: Ghi số thứ tự, tên quy cách và đơn vị tính của dụng cụ, phụ tùng.Cột 1, 2: Ghi số lượng và giá trị của từng loại dụng cụ, phụ tùng kèm theo TSCĐ.Cuối tờ thẻ, ghi giảm TSCĐ: Ghi số ngày, tháng, năm của chứng từ ghi giảm TSCĐ và lý do giảm.Thẻ TSCĐ do kế toán TSCĐ lập, kế toán trưởng ký soát xét và giám đốc ký. Thẻ được lưu ở phòng, ban kế toán suốt quá trình sử dụng tài sản.Trên đây là Mẫu thẻ tài sản cố định và cách lập theo Thông tư 133/2016/TT-BTCKế Toán Hà Nội muốn chia sẻ tới quý bạn đọc! Hi vọng rằng bài viết sẽ giúp ích các bạn trong quá trình học tập cũng như làm việc một cách hiệu quả.Kế Toán Hà Nội chúc bạn thành công!
*