Cách đổi m/s ra km/h

1 m/s = (1 m)/(1 giây) = ( 1/1000 km)/(1/3600 giờ) = (1/1000)/(1/3600) (km/giờ) = 3600/1000 (km/h) = 3,6 (km/h)

Nhỏng vậy:

Vận tốc V đơn vị chức năng kilomet trên giờ (km/h) bằng phẳng tốc V đơn vị chức năng mét bên trên giây (m/s) nhân với 3,6.

V (km/h) = V (m/s) x 3,6

Ví dụ:

Đổi 30 m/s ra km/h:

V (km/h) = 30 x 3.6 = 108 (km/h)

Bảng đổi khác Mét/giây sang Kilomet/giờ

*

Dưới đó là bí quyết biến đổi của một số trong những đơn vị chức năng đo lường và thống kê không giống cơ mà Top giải mã hy vọng giới thiệu thêm, new độc giả xem thêm.

1. Cách đổi từ bỏ km/h lịch sự m/s

1 km/h = 1/3.6 m/s = 0.277777778 m/s

Cách thay đổi nhỏng sau:

Có:

1 km = 1000 m

1 giờ = 3600 giây

Nên:

1 km/h = (1 km)/( 1 giờ) = (1000 m)/(3600 giây) = 1000/3600 (m/giây) = 1/3.6 (m/s) = 0.277777778 (m/s)

Nlỗi vậy:

Vận tốc V đơn vị mét bên trên giây (m/s) phẳng phiu tốc V đơn vị chức năng kilomet bên trên giờ (km/h) chia cho 3,6 (hoặc nhân cùng với 0,277777778).

V (m/s) = V (km/h) : 3,6

Ví dụ:

Đổi 30 km/h ra m/s:

V (m/s) = 30 : 3.6 = 8.333333333 (m/s)

*

Bảng chuyển đổi km/h sang trọng m/s

*

2. Chuyển thay đổi nkhô nóng trường đoản cú Km/giờ đồng hồ thanh lịch Km/giây

Kilomet/giây

Mét/giây

1 km/s1000 m/s
2 km/s2000 m/s
3 km/s3000 m/s
5 km/s5000 m/s
10 km/s10000 m/s
trăng tròn km/s20000 m/s
50 km/s50000 m/s
100 km/s100000 m/s
1000 km/s1000000 m/s

3. Chuyển thay đổi nkhô hanh tự M/giây quý phái Km/giây

Mét/giây Kilomet/giây
1 m/s0.001 km/s
2 m/s0.002 km/s
3 m/s0.003 km/s
5 m/s0.005 km/s
10 m/s0.01 km/s
20 m/s0.02 km/s
50 m/s0.05 km/s
100 m/s0.1 km/s
1000 m/s1 km/s