Cách Chứng Minh Tam Giác Vuông Cân

Định nghĩa tam giác cân

Tam giác cân là tam giác bao gồm 2 cạnh bên bằng nhau.

Bạn đang xem: Cách chứng minh tam giác vuông cân


*

Tam giác cân nặng ABC cân tại A


Từ hình vẽ, ta xác định được:

– Đỉnh A của tam giác cân nặng ABC là giao điểm của hai cạnh mặt AB và AC.

– Góc A được gọi là góc ở đỉnh, nhị góc còn lại B và C là góc đáy.

Cách dựng tam giác ABC cân nặng tại A

– Vẽ cạnh BC

– Vẽ cung tròn tâm B, nửa đường kính r

– Vẽ cung tròn trọng điểm C, nửa đường kính r

Hai cung tròn cắt nhau tại A.

Tam giác ABC là tam giác cần vẽ.

Tính chất của tam giác cân

– Tính chất 1:Trong tam giác cân nặng, nhì góc đáy bằng nhau.

Ví dụ: Tam giác ABC cân nặng tại A ⇒ Góc B = C

– Tính chất 2:Tam giác tất cả hai góc bằng nhau là tam giác cân nặng.

Xem thêm: Bảng Xếp Hạng Card Đồ Họa Laptop Mới Nhất, Bảng Xếp Hạng Card Đồ Họa Laptop

Ví dụ: Tam giác ABC tất cả góc B = C ⇒ Tam giác ABC cân tại A

– Tính chất 3:Trường hợp đặc biệt của tam giác cân:

Tam giác vuông cân là tam giác vuông có nhì cạnh góc vuông bằng nhau.

Ví dụ: Tam giác MNP. vuông tại M gồm góc N = Phường. ⇒ Tam giác MNPhường vuông cân tại M

Tính số đo mỗi góc nhọn của tam giác vuông cân.

Ta có: Δ ABC có Góc A = 90°,Góc B= C

⇒ Góc B + C = 90° (định lí tổng cha góc của một tam giác)

⇒ 2.Ĉ= 90°

⇒ Góc B = C = 45°

Kết luận: Tam giác vuông cân thì nhì góc nhọn bằng 45°.

Cách chứng minc tam giác cân

Để chứng minh một tam giác là tam giác cân ta sử dụng một trong nhì bí quyết sau:

– Cách 1:Chứng minch tam giác đó gồm hai cạnh bằng nhau.

– Cách 2:Chứng minc tam giác đó bao gồm nhì góc bằng nhau.

Xem ví dụ dưới đây để nắm được bí quyết chứng minh tam giác cân nặng.

Ví dụ: Trong tam giác ABC có ΔABM = ΔACM . Chứng minh tam giác ABC cân.