Cách chứng minh tam giác cân

a) Định nghĩa: Tam giác vuông cân là tam giác vuông bao gồm nhị cạnh góc vuông đều bằng nhau.

Bạn đang xem: Cách chứng minh tam giác cân

*
*

b) Tính chất: Mỗi góc nhọn của tam giác vuông cân bằng 45º

3. Tam giác đều

a) Định nghĩa: Tam giác rất nhiều là tam giác tất cả cha cạnh đều bằng nhau.

*
*

b) Tình chất: Trong tam giác các, mỗi góc bằng 60º.

*

=

*

=

*

= 60º.

c) Dấu hiệu nhận biết:

Theo tư tưởng.

Nếu một tam giác tất cả ba góc bằng nhau thì tam giác sẽ là tam giác phần đông.

Nếu một tam giác cân nặng có một góc bằng 60º thì tam giác chính là tam giác rất nhiều.

B. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1. VẼ TAM GIÁC CÂN, TAM GIÁC VUÔNG CÂN, TAM GIÁC ĐỀU.

Pmùi hương pháp điệu.

Dựa vào các giải pháp vẽ tam giác đã học tập và có mang những tam giác cân nặng, vuông cân nặng, phần nhiều.

Ví dụ 1. (Bài 46 tr.127 SGK)

Dùng thước có chia xentimet và compage authority vẽ tam giác đông đảo ABC bao gồm cạnh bằng 3cm.

Hướng dẫn.

*

Vẽ đoạn trực tiếp BC = 3cm.

Vẽ cung tròn trung ương B nửa đường kính 3centimet cùng cung tròn trung ương C nửa đường kính 3cm, bọn chúng giảm nhau tại A.

Vẽ những đoạn trực tiếp AB, AC.


Dạng 2. BỔ SUNG ĐIỀU KIỆN ĐỂ HAI TAM GIÁC CÂN, HAI TAM GIÁC VUÔNG CÂN, HAI TAM GIÁC ĐỀU BẰNG NHAU.

Pmùi hương pháp điệu.

Dựa vào những trường thích hợp đều nhau của nhị tam giác sẽ học tập với quan niệm, đặc thù của tam giác cân, vuông cân, đều.

lấy ví dụ như 2. Hãy bổ sung cập nhật thêm một điều kiện nhằm nhì ta giác đều ABC với ABC đều bằng nhau.

Giải.

Bổ sung thêm ĐK AB = AB. Khi đóABC =ΔABC (theo ngôi trường hòa hợp c.c.c, hoặc c.g.c, hoặc g.c.g).

lấy một ví dụ 3. Cho tam giác ABC cân trên A cùng tam giác ABC cân trên A. Cho biết cặp ở bên cạnh đều bằng nhau AB = AB. Hãy bổ sung thêm một điều kiện nữa đểΔABC =ΔABC.

Hướng dẫn.

Cần bổ sung cập nhật thêm một điều kiện:

Cặp cạnh đáy bởi nhau: BC = BC, Khi đóΔABC =ΔABC (c.c.c)

*

Hoặc cặp góc ngơi nghỉ đỉnh bởi nhau:

*

=

*

, Khi đóΔABC =ΔABC (c.g.c)

Hoặc cặp góc ngơi nghỉ lòng bằng nhau:

*

=

*

, Khi đóABC =ΔABC (c.g.c hoặc g.c.g)

Dạng 3. NHẬN BIẾT MỘT TAM GIÁC LÀ TAM GÁC CÂN, TAM GIÁC VUÔNG CÂN, TAM GIÁC ĐỀU.

Xem thêm: 5 Lý Do Bạn Nên Ăn Cơm Rượu Nhiều Có Tốt Không ? Giải Đáp Thắc Mắc: Ăn Nhiều Cơm Rượu Có Tốt Không

Pmùi hương phdẫn giải.

Dựa vào dấu hiệu nhận thấy các tam giác cân, vuông cân, hồ hết.

Ví dụ 4. (Bài 47 tr.127 SGK)

Trong các tam giác trên hình 116, 117, 118 (SGK) tam giác như thế nào là tam giác cân, tam giác làm sao là tam giác đều? Vì sao?

*

Hướng dẫn.

a) Hình 116 (SGK) :ΔABD cân nặng trên A,ΔACE cân trên A.

b) hình 117 (SGK):ΔGHI cân trên I.

c) Hình 118 (SGK):ΔOMN là tam giác các.

ΔOMK cân nặng trên M,ΔONP.. cân nặng tại N.

ΔOKP cân nặng trên O (vì

*

=

*

= 30º)

lấy một ví dụ 5. (Bài 52 tr.128 SGK)

Cho góc xOyy gồm số đo 120º, điểm A nằm trong tia phân giác của góc kia. Kẻ AB Ox (B Ox), kẻ AC Oy (C Oy). Tam giác ABC là tam giác gì? Vì sao?

Hướng dẫn.

ΔAOB =ΔAOC (cạnh huyền góc nhọn) suy ra AB = AC. Ta có:


*

=

*

= 60° nên

*

=

*

= 30°, suy ra:

*

= 60°

Tam giác ABc cân nặng có

*

= 60° cần là tam giác hồ hết.

Dạng 4. SỬ DỤNG ĐỊNH NGHĨA TAM GIÁC CÂN, VUÔNG CÂN ĐỂ SUY RA ĐOẠN THẲNG BẰNG NHAU.

Phương thơm pháp giải.

Dựa vào có mang những tam giác cân, vuông cân, gần như.

ví dụ như 6. Cho tam giác ABC cân tại A. Lấy các điểm D cùng E theo sản phẩm công nghệ trường đoản cú trực thuộc các cạnh AB, Ac làm sao để cho AD = AE. Chứng minc rằng BE = CD.

Hướng dẫn.

ΔABC cân tại A AB = AC

ΔABE =ΔACD (c.g.c) BE = CD.

*

Dạng 5. SỬ DỤNG TÍNH CHẤT CỦA TAM GIÁC CÂN, VUÔNG CÂN, ĐỀU ĐỂ TÍNH SỐ ĐO GÓC HOẶC CHỨNG MING HAI GÓC BẰNG NHAU.

Phương pháp giải.

Dựa vào tính chất về góc của những tam giác cân, vuông cân, hầu hết.

lấy ví dụ 7. (Bài 51 tr.128 SGK)

Cho tam giác ABC cân tại A. Lấy điểm D nằm trong cạnh AC, điểm E nằm trong cạnh AB làm sao cho AD = AE.

a) So sánh

*

*

b) Hotline I là giao điểm của BD và CE. Tam giác IBC là tam giác gì? Vì sao?

Hướng dẫn.

*

a)ΔABD =ΔACE (c.g.c) suy ra

*

=

*

tức là

*

=

*

b)ΔABC cân nặng trên A

*

=

*

ΔIBC có

*

=

*

cần là tam giác cân nặng.

Dạng 6. CHỨNG MINH MỘT TAM GIÁC LÀ TAM GIÁC CÂN, VUÔNG CÂN, ĐỀU ĐỂ SUY RA HAI ĐOẠN THẲNG BẰNG NHAU, HAI GÓC BẰNG NHAU.


Phương thơm pháp giải.

Chứng minch một tam giác là tam giác cân, hoặc vuông cân nặng, hoặc hồ hết (dạng 3).

Sử dụng khái niệm, đặc điểm của các tam giác bên trên để suy ra nhì đoạn thẳng cân nhau (dạng 4), suy ra nhị góc đều bằng nhau (dạng 5).