Cách Chạy Slide Trong Powerpoint

Lúc họ vẫn thiết kế hoàn thành nội dung mang đến bài trình diễn của chính mình, thì bước tiếp theo sau nhưng bạn cần có tác dụng chính là thực hiện trình chiếu nội dung cho tất cả những người không giống coi.

Vâng, có lẽ rằng bạn vẫn thừa quen với vấn đề sau khi xây đắp Slide xong thì chỉ việc dấn phím F5 cùng bắt đầu chạy nên ko làm sao