Các thành phần của ngôn ngữ lập trình

Mỗi ngôn ngữ xây dựng tất cả 3 yếu tố cơ phiên bản là Bảng chữ cái, cú pháp với ngữ nghĩa.

a.

Bạn đang xem: Các thành phần của ngôn ngữ lập trình

Bảng chữ cái

- Tập hòa hợp kí tự được dùng để viết chương thơm trình

Ví dụ:

Trong Pascal bảng chữ cái bao gồm:

- Chữ cái thường xuyên và vần âm in hoa tiếng Anh:a...z ; A..Z

- 10 chữ thập phân: 0..9

- Các kí từ quánh biệt:

*

Bảng 1.Các kí tự đặc trưng vào Pascal

* Lưu ý:

- Các ngôn ngữ lập trình khác biệt cũng đều có sự khác biệt về bảng chữ cái

Ví dụ:Bảng chữ cái của ngôn ngữ C/C++ so với PASCAL bao gồm bổ sung cập nhật thêm một số trong những kí từ bỏ như: (")(diagdown)(!) (?)(\%)(|)

- Không được phxay dùng bất cứ kí từ bỏ như thế nào ko kể những kí tự công cụ vào bảng vần âm lúc viết chương thơm trình

b. Cú pháp

- Là bộ quy tắc nhằm viết công tác, bao gồm phần đông chính sách viết từ và tổ hợp trường đoản cú của mỗi ngôn ngữ

- Dựa vào cú pháp fan thiết kế với lịch trình dịch biết tổ hợp làm sao của các kí từ trong bảng vần âm là đúng theo lệ, dựa vào kia có thể diễn đạt đúng chuẩn thuật toán thù nhằm thiết bị thực hiện

c. Ngữ nghĩa

- Xác định chân thành và ý nghĩa thao tác đề xuất thực hiện, ứng với tổng hợp kí trường đoản cú nhờ vào ngữ chình họa của nó

- Ngữ nghĩa khẳng định tính chất cùng trực thuộc tính của những tổ hợp kí từ bỏ tạo thành các cái lệnh vào chương trình


2. Một số khái niệm


a. Tên

- Dùng để xác định các đối tượng vào cmùi hương trình

- Tên đặt theo quy tắc của ngữ điệu xây dựng với từng lịch trình dịch rứa thể

*

Bảng 2. Qui tắc viết tên vào ngữ điệu lập trình Pascal và ngữ điệu lập trình sẵn C++

Ví dụ:

- Tên đúng: LOP11C2, LOP_11C2

- Tên sai: LOP 11C2, 3 chiều, AB

Nhiều ngôn ngữ xây dựng biệt lập ba một số loại tên:

- Tên dành riêng (Từ khoá): là hầu như tên được ngôn từ thiết kế dùng với ý nghĩa sâu sắc xác định mà ko được dùng với chân thành và ý nghĩa khác

- Tên chuẩn: sử dụng với ý nghĩa sâu sắc khẳng định nào đó được quy định trong những thỏng viện của ngôn từ lập trình sẵn, tuy thế fan lập trình sẵn hoàn toàn có thể knhì báo cùng cần sử dụng với chân thành và ý nghĩa khác

- Tên vì chưng bạn xây dựng đặt: áp dụng theo ý nghĩa sâu sắc riêng, khẳng định bằng cách knhị báo trước khi sử dụng

Ví dụ:

*

Bảng 3.

Xem thêm: Đấu Trường Chân Lý Mùa 3: Thông Tin Các Hệ Đấu Trường Chân Lý Mùa 3

Phân biệt các các loại tên trong ngôn từ lập trình Pascal và ngôn từ lập trình sẵn C++

b.Hằng và biến

b.1. Hằng

- Hằng là đại lượng có quý hiếm không gắng đổi vào quá trình tiến hành chương trình

- Hằng số học là các số nguyênsố thực (vết phẩy tĩnh tốt vệt phẩy động)

- Hằng lôgic là những quý hiếm TRUE hoặc FALSE

- Hằng xâuchuỗi kí tự bất kì, Lúc viết đặt trong cặp vệt nháy

Ví dụ:

*

Bảng 4. Các nhiều loại hằngtrong ngữ điệu xây dựng Pascal với ngôn từ lập trình C++

b.2. Biến

- Là phần đông đại lượng được đặt tên, dùng làm lưu trữ quý hiếm và giá trị có thể được biến hóa vào quy trình tiến hành cmùi hương trình

- Tên thay đổi sở hữu cực hiếm của đổi mới trên từng thời khắc thực hiện chương thơm trình

c. Crúc thích

- Các đoạn chú thích đặt trong công tác mối cung cấp giúp fan gọi dễ dãi nhận biết ý nghĩa sâu sắc của chương trình đó

- Chú đam mê ko có tác dụng ảnh hưởng mang lại câu chữ công tác nguồn cùng được công tác dịch quăng quật qua

- Trong Pascal, chú giải được đặt thân cặp vết hoặc (* *)

- Trong C++, chú thích được đặt thân cặp vết /* cùng */

3. Bài tập

Câu 1

Phân biệt Tên đúng/không nên trong ngôn từ lập trình

Kiem tra

TRUE

Baitap5

Đúng

Tongso_lop11A

12_con_giap

Gợi ý trả lời:

- TÊN ĐÚNG:

+ Baitap5

+ Tongso_lop11A

- TÊN SAI:

+ Kiem tra

+ TRUE

+ 12_con_giap

+ Đúng

Câu 2

Cho bài toán thù sau:

Tính chu vi (CV), diện tích (S) hình tròn trụ với nửa đường kính (R) bất kể được chuyển vào từ keyboard. Cho Pi=3.14.