Các Phép Toán Logic Trong C

Trong bài học kinh nghiệm này, độc giả sẽ thuộc Lập trình không khó gửi thanh lịch phần kiến thức “toán tử vào C“. Toán thù tử là những ký hiệu được dùng làm triển khai một phép tân oán trong ngôn ngữ lập trình sẵn. Chúng ta sẽ bên nhau trải qua từng một số loại toán thù tử nhé.

Bạn đang xem: Các phép toán logic trong c


Các một số loại tân oán tử vào C

Nội dung ví dụ bọn họ đang học vào 3 bài học nhỏng sau:

Bài 8. Toán thù tử số họcBài 9. Tân oán tử gán với tân oán tử tăng, giảmBài 10. Toán tử logic cùng tân oán tử quan tiền hệ

Toán tử số học tập (Arithmetic Operators)

Toán thù tử số học là 1 trong những các loại toán thù tử vào C: Được sử dụng nhằm thực hiện những phnghiền toán: cộng, trừ, nhân, phân chia,… trên những quý hiếm số (biến hóa và hằng). Đây là các toán tử phải sự tđê mê gia của 2 cực hiếm số yêu cầu được phân các loại là các toán tử 2 ngôi.

Toán tửÝ nghĩa
+phxay toán cộng
phép toán thù trừ
*phnghiền toán nhân
/phxay tân oán chia
%phép toán mang số dư(chỉ áp dụng đến số nguyên)
Video trả lời về tân oán tử số học

Source code minch họa


Toán thù tử tăng, bớt (Increment and Decrement)

Toán tử tăng, sút là 1 nhiều loại tân oán tử vào C cùng là các toán tử 1 ngôi, bao gồm 2 tân oán tử sau:

Toán thù tử ++: Tăng giá trị lên 1 1-1 vịTân oán tử --: Giảm quý giá đi 1 1-1 vị

Các để ý lúc sử dụng với khái niệm về chi phí tố, hậu tố bạn xem video bài bác số cửu sau đây.

Xem thêm: Cách Cài Đặt Tenda W311R Dùng Để Repeater Bằng Video Clip, Hỗ Trợ Cài Đặt Tenda W311R

Code minh họa:


Toán thù tử gán (Assignment Operators)

Toán tử gán là toán thù tử vào ngôn từ C được dùng để làm gán quý giá cho 1 biến hóa trong ngôn ngữ xây dựng C. Bao bao gồm các tân oán tử sau:

Toán tửViết gọnViết đầy đủ
=a = ba = b
+=a += ba = a+b
-=a -= ba = a-b
*=a *= ba = a*b
/=a /= ba = a/b
%=a %= ba = a%b

Code minch họa:


Toán tử tình dục (Relational Operators)

Tân oán tử quan hệ tình dục là một loại tân oán tử vào C được dùng làm thực hiện những phxay kiểm tra quan hệ giữa 2 toán thù hạng. Nếu quan hệ tình dục đánh giá là đúng thì nó trả về quý giá true với trả về false vào ngôi trường đúng theo ngược lại.

Toán tửÝ nghĩaVí dụ
==đối chiếu bằng7 == 3 mang lại tác dụng là 0
>đối chiếu mập hơn5 > 1 mang đến tác dụng là 1
5 mang đến tác dụng là 0
!=so sánh khác5 != 4 đến kết quả là 1
>=to hơn hoặc bằng8 >= 3 mang lại kết quả là 1
5 đến kết quả là 0
Video bài xích học

Code minh họa:


Toán tử xúc tích (Logical Operators)

Toán thù tử ngắn gọn xúc tích là một trong những toán thù tử trong C. Tân oán tử xúc tích bao hàm các toán thù tử sau:

Toán tử &&: là toán thù tử AND, trả về true Khi còn chỉ lúc toàn bộ các tân oán hạng phần lớn đúng.Tân oán tử ||: là toán tử OR, trả về true Lúc tất cả tối thiểu 1 toán hạng đúng.Toán tử !: là tân oán tử NOT, che định quý hiếm của toán hạng.

Code minh họa:


Các toán thù tử khác

Ngoài những toán thù tử bên trên, họ còn tồn tại các toán thù tử khác:

Toán thù tử bit (Bitwise Operators), ngôn từ này là phần kỹ năng cạnh tranh. Chúng ta không học tập trong bài bác này.Toán thù tử “phảy” (Comma Operator)


*
*

*

*

*

Blog chia sẻ kỹ năng lập trình của Hiếu, xây dựng xã hội những người học tập thiết kế. Cho đi kiến thức bản thân bao gồm là phương pháp học tập kết quả nhất