Các liên từ thường dùng trong tiếng anh

Để những ý vào câu gồm sự links, mạch lạc, bọn họ thường xuyên sử dụng các liên tự. Vậy liên tự vào giờ anh là gì? Bài viết dưới đây vẫn hỗ trợ cho bạn đọc đa số kỹ năng cơ bạn dạng về liên từ bỏ.

Bạn đang xem: Các liên từ thường dùng trong tiếng anh

*


1. Liên từ bỏ là gì ?

Liên từ là những trường đoản cú dùng làm nối những tự một số loại, cụm tự hay mệnh đề vào câu.

2. Các các loại liên trường đoản cú trong giờ đồng hồ anh

2.1 Liên từ phối kết hợp (Coordinating Conjunctions)

Dùng nhằm nối những từ, cụm từ bỏ thuộc loại hoặc đa số mệnh đề ngang mặt hàng nhau (tính trường đoản cú cùng với tính trường đoản cú, danh từ với danh từ …).

Liên từCách dùngVí dụ
AND (và)– Thêm với bổ sung cập nhật công bố.– She is rich and famous (Cô ấy phong lưu và nổi tiếng)
NOR (cũng không)– Bổ sung thêm 1 ý lấp định vào trong 1 ý phủ định được nêu trước đó.– I don’t want lớn gọi hyên nor intover to lớn apologize to lớn hlặng (tôi không muốn Call cho anh ấy cũng không tồn tại ý định xin lỗi anh ta).
BUT (nhưng, tuy thế mà).– Diễn tả sự trái lập, ngược nghĩa.– She is beautiful but arrogant. (cô ấy dễ thương nhưng mà kiêu ngạo).
OR

= OR ELSE

= OTHERWISE

(Hoặc là, xuất xắc là

– Nêu thêm sự lựa chọn– Hurry up

or else you will miss the last bus. (nkhô giòn lên Hoặc là bạn sẽ nhỡ chuyến bus cuối cùng).

YET (vậy nhưng mà, cố gắng mà)– Đưa ra một ys trở lại đối với ý trước đó.– The are ugly và expensive, yet people

buy them (bọn chúng xấu cùng mắc, vậy cơ mà các tín đồ vẫn mua).

SO ( vày vậy)

– Nêu tác dụng của hành vi.– He was ill, so he didn’t go to school yesterday. (anh ấy bị bé buộc phải trong ngày hôm qua anh ấy ko tới trường).
FOR (vì)– Giải phù hợp lí bởi vì hoặc mục tiêu (dùng như thể because).– I study hard, for i want to have sầu schoolar ship (tôi cố gắng học vì chưng tôi mong gồm học tập bổng)
Mẹo hay: nhằm Khi nhớ các liên trường đoản cú kết hợp, bọn họ tất cả nhiều từ bỏ “ FANBOYS”

2.2 Liên từ bỏ đối sánh tương quan (Correlative Conjunctions)

Liên tự tương quan được sử dụng nhằm kết nối 2 đơn vị chức năng từ bỏ cùng nhau cùng luôn luôn đi thành cặp quan yếu bóc tách tránh.

Liên từCách dùngVí dụ
RATHER THAN (rộng là)– Diễn tả sự chọn lựa.– I think you should choose khổng lồ become a teacher rather than doctor (tôi nghĩ chúng ta hãy chọn đổi mới giáo viên hơn là bác sĩ).
WHETHER…OR (hay là)– Diễn tả sự thay thế sửa chữa.– I don’t know whether he will come or not (tôi lần chần là anh ấy sẽ đến xuất xắc không).
AS…AS

SO….AS

(bằng/không…bằng)

– So sánh ngang/không ngang bởi.– She is as tall as me (cô ấy cao bằng tôi)

– She isn’t as/so tall as me.( cô ấy không cao bằng tôi).

EITHER…OR (hoặc…hoặc).– Diễn tả sự tuyển lựa Khi nó đi cùng với câu xác định.– you can come either today or tomorrow)
NEITHER…NOR (không…không)– Diễn tả sự che định kép Khi nó đi với câu phủ định.– She wants to lớn talk to lớn neither me nor you (cô ấy không thích thủ thỉ đối với tất cả tôi với bạn)
NOT ONLY….BUT ALSO = NOT ONLY…BUT…AS WELL. (ko những….nhưng còn).

Xem thêm: Cải Cách Tổ Chức Bộ Máy Hành Chính Nhà Nước Việt Nam, Tạp Chí Xây Dựng Đảng

– Diễn tả sự chọn lọc knghiền.– She is not only beautiful but also intelligent. (cô ấy ko đều đáng yêu hơn nữa thông minh).
BOTH…AND (cả..và/ vừa…vừa)– Diễn tả sự tuyển lựa kép.– Both she và i are teachers of english in a high school. (cả cô ấy với tôi rất nhiều là gia sư giờ anh ở ngôi trường cấp ba).

2.3 Liên từ bỏ dựa vào (Subordinating Conjunctions)

được sử dụng nhằm ban đầu mệnh đề nhờ vào, gắn kết mệnh đề này vào mệnh đề chính vào câu.

Liên từCách dùngVí dụ
AFTER (sau khi)– Diễn tả một hành động xẩy ra sau đó 1 hành động khác.– After he had finished his work, he went out for a drink. (ngay trong lúc anh ấy xong câu hỏi, anh ấy ra bên ngoài uống nước).
BEFORE (trước khi)– Diễn tả hành động xảy ra trước một hành vi không giống.– He had finished his work, before he went out for a drink. (anh ấy đang xong việc trước khi anh ấy ra phía bên ngoài uống nước).
AS SOON AS (tức thì khi)– Chỉ một hành động xả ra ngay lập tức sau đó 1 hành động không giống.– As soon as she went home, she had a bath. (ngay trong lúc cô ấy về công ty, cô ấy đi tắm).
UNTIL/ TILL (cho đến khi).– Chỉ một hành vi xảy ra/ không xẩy ra cho tới 1 thời điểm làm sao đó.– I will wait for you until it’s possible. (anh đã đợi em mang đến chừng nào gồm thể).
WHILE = MEANWHILE (trong khi)– Chỉ những hành vi ra mắt cùng một cơ hội.– While i was doing my homework, my mother was cleaning the floor. (khi tôi vẫn làm bài bác tập về công ty thì mẹ tôi sẽ vệ sinh nhà).
SO THAT = IN ORDER THAT (nhằm mà)– Nêu mục đích hoặc kết quả của hành vi bao gồm dự tính.– I’m trying my best to lớn study English well so that i can find a better job. (tôi đã nỗ lực rất là để học tập giờ anh nhằm mà tôi rất có thể search một các bước tốt hơn).
ALTHOUGH/ EVEN THOUGH/ THOUGH + CLAUSE (S+V), CLAUSE (S+V) = IN SPITE OF/ DESPITE + CỤM DANH TỪ/ V-ING, CLAUSE (S+V)

(mang dù….nhưng)

– Dùng nhằm thể hiện nhị hành động trái ngược nhau.– Although the weather was awful, we decided to go camping.

= In spite of the awful weather, we decied lớn go camping.

(tuy vậy tiết trời xấu tuy nhiên Cửa Hàng chúng tôi vẫn quyết định đi gặm trại).

 BECAUSE/ FOR/ AS/ SINCE/ IN THAT/ NOW THAT/ SEEING THAT + CLAUSE, CLAUSE.

(vì vì)

– Dùng để diễn đạt quan hệ nguyên nhân, hiệu quả.– Because the road was icy, many accidents happened. ( chính vì đường trót lọt yêu cầu có nhiều tai nạn đáng tiếc xảy ra).

Trên đây là các kiến thức cơ phiên bản về liên từ bỏ vào giờ đồng hồ anh nhưng mà các bạn nên biết Lúc mong mỏi gọi giỏi ngữ pháp giờ đồng hồ anh. Hy vọng rằng bài viết mang lại lợi ích cho việc học giờ anh của chúng ta.