Các hàm xử lý xâu ký tự trong c

Xử lý chuỗi là 1 trong công việc đề nghị Khi truyền nhận dữ liệu trong xây dựng. Trong bài xích này chúng ta vẫn học giải pháp thực hiện những hàm xử lý chuỗi nhé.

Bạn đang xem: Các hàm xử lý xâu ký tự trong c

Bài 18 trong Serie Học thiết kế C trường đoản cú A cho tới Z


Các hàm cách xử lý chuỗi vào c

Có tương đối nhiều cách thức cách xử trí chuỗi đặc trưng được khái niệm trong thỏng viện .


No.Phương thứcMô tả
1.strlen(string_name)trả về chiều nhiều năm của chuỗi string_name.
2.strcpy(destination, source)coppy ngôn từ của chuỗi source cho tới chuỗi destination.
3.strcat(first_string, second_string)nối chuỗi thứ nhất với chuối vật dụng nhì. Kết quả được giữ vào chuỗi đầu tiên.
4.strcmp(first_string, second_string)đối chiếu chuỗi đầu tiên cùng với chuỗi máy nhì. Nếu cả nhì chuỗi các giống như nhau, nó đã trả về 0.
5.strrev(string)trả về chuỗi được hòn đảo ngược.
6.

Xem thêm: Khám Phá 100+ Hình Ảnh Các Kiểu Tóc Nam Đẹp 2017 Theo Độ Tuổi

strlwr(string)trả về chuỗi ký kết tự chữ thường.
7.strupr(string)trả về chuỗi cam kết từ chữ hoa.
*

Hàm strlen()

Hàm strlen() trả về chiều nhiều năm của chuỗi, nó ko đếm ký kết trường đoản cú null ‘’.

Cú pháp:

int strlen(const char* s)

Cách dùng: 

#include #include int main() char ch<20>="h", "i", "e", "p", "s", "i", "i", "t", ".", "c","o","m", ""; printf("Length of string is: %d",strlen(ch)); return 0; Kết quả

Length of string is: 12

Hàm strcpy()

Sao chép ngôn từ của chuỗi source cho tới chuỗi destination. Đây là một hàm cực kỳ quan trọng Lúc xử lý chuỗi

Cú pháp:

char *strcpy(char *destination, const char *source)

Cách dùng:

#include #include int main() char ch<20>="k", "h", "u", "e", "n", "g", "u", "y", "e", "n",""; char ch2<20>; strcpy(ch2,ch); printf("Gia tri chuoi thu 2 la: %s",ch2); return 0; Kết quả

Gia tri chuoi thu 2 la: khuenguyen

Hàm strcpy chỉ coppy dữ liệu từ bỏ mảng B< > quý phái mảng A< >, trường hợp mảng A< > gồm size nhỏ tuổi hơn mảng B< >thì đang xẩy ra câu hỏi tràn dữ liệu của mảng A< >.

Hàm Strcat()

Dùng để nối 2 chuỗi. Kết trái được lưu lại vào chuỗi thứ nhất.

Cú pháp:


char *strcat(char *des, const char *source)

Cách dùng

#include #include int main() char ch<10>="h", "e", "l", "l", "o", ""; char ch2<10>=" ", "a","n","h","," "e","m",""; strcat(ch,ch2); printf("Gia tri cua chuoi dau tien la: %s",ch); return 0; Kết quả


Hàm strcmp()

Dùng nhằm so sánh nhì chuỗi cùng nhau. Hàm vẫn đối chiếu nhì chuỗi cùng nhau với trả về các cực hiếm tương xứng.

Ta tất cả 2 mảng s1<> với s2<>Nếu s1<> > s2<>, kết quả trả về là 1Nếu s1<> == s2<>, công dụng trả về là 0Nếu s1<> Cú pháp:

int strcmp(const char*s1, const char *s2)Cách dùng:

#include #include int main() char str1<20>,str2<20>; printf("Nhap chuoi 1: "); gets(str1);//reads string from console printf("Nhap chuoi 2: "); gets(str2); if(strcmp(str1,str2)==0) printf("2 chuoi bang nhau"); else printf("2 chuoi khong bang nhau"); return 0; Kết quả

Nhap chuoi 1 : helloNhap chuoi 2 : hello2 chuoi bang nha

Hàm strstr()

Dùng nhằm search tìm sự xuất hiện đầu tiên của chuỗi s2 trong chuỗi s1.

Cú pháp:

char *strstr(const char *s1, const char *s2)

Kết quả trả về của hàm là 1 con trỏ chỉ mang lại thành phần đầu tiên của chuỗi s1 tất cả chứa chuỗi s2 hoặc cực hiếm NULL nếu như chuỗi s2 không có trong chuỗi s1.

Cách dùng:

#include #include #include void main() char Chuoi<255>,*s; printf("Nhap chuoi: "); gets(Chuoi); s=strstr(Chuoi,"hoc"); printf("Chuoi trich ra: "); puts(s); getch(); Kết quả

Nhap chuoi: chuc cac ban hoc tap tot Chuoi trich ra: hoc tap tot

Hàm strupr()

Dùng nhằm đổi khác chuỗi chữ thường xuyên thành chuỗi chữ hoa, hiệu quả trả về của hàm là 1 trong con trỏ chỉ cho shop chuỗi được chuyển đổi.


Cú pháp:

char *strupr(char *s)

Cách dùng: 

#include #include int main() char str<20>; printf("Nhap chuoi: "); gets(str);//reads string from console printf("Chuoi vua nhap: %s",str); printf(" Chuyen sang chu hoa: %s",strupr(str)); return 0; Kết quả

Nhap chuoi: khue nguyen creatorChuoi vua nhap: khue nguyen creatorChuyen sang chu hoa: KHUE NGUYEN CREATOR

Hàm strlwr

Muốn biến hóa chuỗi chữ hoa thành chuỗi toàn chữ thường, ta thực hiện hàm strlwr(), những tsi mê số của hàm giống như nlỗi hàm strupr().

Cú pháp:

char *strlwr(char *s)

Cách dùng:

#include #include int main() char str<20>; printf("Nhap chuoi: "); gets(str);//reads string from console printf("Chuoi vua nhap: %s",str); printf(" Chuyen sang trọng chu thuong: %s",strlwr(str)); return 0; Kết quả

Nhap chuoi: KHUE NGUYEN creatorChuoi vua nhap: KHUE NGUYEN creatorChuyen lịch sự chu thuong: khue nguyen creator

Hàm strrev()

Hàm strrev(string) trả về một chuỗi được hòn đảo ngược

Cách dùng:

#include #include int main() char str<20>; printf("Nhap vao mot chuoi: "); gets(str);//reads string from console printf("Chuoi la: %s",str); printf(" Chuoi bi dao nguoc la: %s",strrev(str)); return 0; Kết quả


Nhap vao mot chuoi: khue nguyen creatorChuoi la: khue nguyen creatorChuoi bi dao nguoc la: rotaerc neyugn euhk

Kết 

Sử dụng những hàm cách xử lý chuỗi cũng tương đối dễ dàng, bọn chúng được cung ứng sẵn trong tlỗi viện string, chúng ta chỉ cần lôi ra cùng thực hiện nhưng thôi.

Nếu thấy hữu ích hãy chia sẻ bài viết với tđắm đuối gia nhóm Nghiện nay Lập Trình nhằm chia sẻ cùng học hỏi nhé