Các hàm sử dụng trong kế toán

Excel là vẻ ngoài thao tác gần như là cần phải gồm với kế toán thù với kiểm toán. Đây cũng chính là qui định đắc lực giúp kế toán cùng kiểm toán viên xong quá trình một giải pháp nhanh chóng độc nhất vô nhị. Học Viện wpcyte.com ra mắt 6 hàm hay được dùng nhất trong nghiệp vụ kế tân oán kiểm toán thù.

Bạn đang xem: Các hàm sử dụng trong kế toán

 

1. HÀM TÍNH TỔNG (SUMPRODUCT, SUMIF, SUMIFS)

a. Hàm SUMPRODUCT

Cú pháp: = SUMPRODUCT(mảng 1,mảng 2, …,mảng n)

Công dụng: Nhân các thành phần tương ứng vào các mảng đã cho và trả về tổng của các tích số này.

Lưu ý:

Các đối số mảng phải có cùng kích thcầu. Nếu không, hàm SUMPRODUCT trả về giá trị lỗi #VALUE!Hàm SUMPRODUCT coi các mục của mảng ko có dạng số là số ko.

Ví dụ: Tổng VAT = 1,000,000 *5% + 2,000,000*10% + 3,000,000 *15%

*

b. Hàm SUMIF

Cú pháp: =SUMIF(Vùng điều kiện,Điều khiếu nại,Vùng tính tổng)

Công dụng: Tính tổng những ô có mức giá trị số trong vùng tính tổng mà lại gồm ô tương ứng và một sản phẩm ở trong vùng ĐK thỏa ĐK đặt ra. Điều kiện nên được mô tả dưới dạng chuỗi (đặt điều kiện vào “vết ngoặc kép”) với ban đầu vì chưng các toán thù tử >,>=,.

Lưu ý:

Nếu vùng ĐK trùng với vùng tính tổng, bọn họ chỉ không cần phải nhập vùng tính tổng vào công thức. Khi kia, cú pháp của hàm SUMIF đã đổi mới như sau: Cú pháp: =SUMIF(Vùng ĐK,Điều kiện). Ví dụ: tính tổng doanh thu quý khách hàng lệch giá trên 1 tỷ. 

c. Hàm SUMIFS

Cú pháp: =SUMIFS(Vùng tính tổng, vùng ĐK 1, ĐK 1, vùng ĐK n, điều kiện n)

Công dụng: Tính tổng theo 1 hoặc nhiều điều kiện

Lưu ý: Sumifs có tương đối nhiều ưu thế rộng Sumif: trả về vùng tài liệu sum khi làm tầm nã rà, (Ctrl+<), thao tác bên trên cùng một worksheet 

2. HÀM DÒ TÌM (VLOOKUP, HLOOKUP)

Cú pháp: = VLOOKUP(Giá trị dò search,Bảng dò search,Số sản phẩm từ cột dò kiếm tìm,Kiểu dò tìm)

Công dụng: Tìm kiếm quý hiếm tự bảng dò kiếm tìm theo chiều dọc.

Kiểu dò kiếm tìm = 0 hoặc FALSE: dò tra cứu đúng mực, nếu như không kiếm thấy đang trả về lỗi #N/A.Kiểu dò tra cứu = 1 hoặc TRUE: dò kiếm tìm gần đúng, lúc ấy hàm vẫn rước quý giá lớn số 1 ngay sát bởi cực hiếm dò kiếm tìm nhưng lại nhỏ hơn cực hiếm dò tìm. Dữ liệu sống cột dò tìm bắt buộc được bố trí theo vật dụng tự tăng đột biến.trái lại cùng với hàm VLOOKUP là hàm HLOOKUPhường (Horizontal lookup), Tức là dò search theo hướng ngang.

Ví dụ: hlookup = 100 và vlookup = 100

*

3. HÀM XỬ LÝ CHUỖI (LEFT, RIGHT, MID, LEN, TRIM)

a. Hàm MID()

– Cấu trúc của hàm Mid() vào Excel MID(Chuỗi ,Vị trí bắt đầu, )

– Công dụng: Hàm Mid() dùng để đưa ra n ký kết từ bỏ của chuỗi (Text) trường đoản cú ngay lập tức vị trí ban đầu được chỉ định và hướng dẫn Giải thích:

Chuỗi: Là chuỗi vnạp năng lượng phiên bản gồm cất các cam kết từ buộc phải lấy ra.Vị trí bắt đầu: Vị trí ban đầu để lấy n cam kết từ bỏ từ vào chuỗi đã choSố ký tự: Là số cam kết từ bỏ mong muốn lôi ra từ ngay địa chỉ ban đầu của Chuỗi đã cho.

– Ví dụ

Mid(“Excel thuc hanh hao kiem toan”,7,9) = thuc hanh

Hàm Mid() sẽ mang ra 9 ký từ trường đoản cú vị trí ban đầu là số 7 (chữ t) của chuỗi “Excel thuc hanh hao kiem toan”.

Xem thêm: Đọc Full Truyện Ấm Áp Có Anh Ngọt Ngào Có Em, Ngọt Ngào Có Anh

b. Hàm LEN()

– Cấu trúc: =LEN(Chuỗi)

– Chức năng: Hàm Len() dùng để làm đếm chiều nhiều năm (số cam kết tự) của chuỗi (Text)

Giải thích:

Chuỗi: Là chuỗi văn uống bản gồm cất những ký từ bỏ đề nghị đếm tổng chiều lâu năm từng nào ký kết trường đoản cú.

– Ví dụ

Len(“ZaloPay”) = 7

Hàm Len() đang đếm tổng số ký kết trường đoản cú của chuỗi “ZaloPay”.

c. Hàm LEFT()

– Cấu trúc: =LEFT (chuỗi, số ký tự)

– Chức năng: để lấy ra ký trường đoản cú bên trái chuỗi

– Ví dụ:

=Left(“ZALOPAY”,4)=ZALO

d. Hàm MID

Cấu trúc: =MID(chuỗi,số ký từ bỏ bắt đầu, toàn bô ký tự mong muốn lấy)Chức năng: rước những ký kết từ ở « giữa » chuỗi– Ví dụ:

e. Hàm TRIM

– Cấu trúc: =TRIM(chuỗi ký tự)

– Chức năng: Loại bỏ các khoảng chừng White quá trong chuỗi.

– Ví dụ:

=TRIM(“ Zalo Pay ”) đang mang đến tác dụng là ZaloPay. 

5. HÀM ĐIỀU KIỆN (IF, IFERROR) 

a. Hàm IF

Cú Pháp: IF (điều kiện, giá trị 1, quý hiếm 2)

Ý Nghĩa: Nếu như “điều kiện” đúng thì hiệu quả hàm trả về là “quý giá 1”, ngược chở lại trả về “quý giá 2”.

b. Hàm IFERROR

Cú pháp: = IFERROR(giá trị, cực hiếm nếu như lỗi)

Công dụng: Nếu biểu thức quý hiếm ko tạo ra một lỗi, IFERROR() trả về tác dụng của biểu thức; còn còn nếu không, nó đã trả về quý hiếm giả dụ lỗi (là chuỗi rỗng hoặc một thông báo lỗi). 

c. Kết hòa hợp IFERROR với VLOOKUP 

=IFERROR(VLOOKUP(cực hiếm kiếm tìm, vùng kiếm tìm 1, số cột kiếm tìm 1,0),VLOOKUP(quý giá kiếm tìm, vùng tra cứu 2, số cột kiếm tìm 2,0) 

6. HÀM ĐẾM DỮ LIỆU (COUNT, COUNTA, COUNTIF)

a. Hàm COUNT

– Cú pháp: COUNT(Value1, Value2, …)

– Chức năng: Hàm này dùng để làm đếm những ô đựng dữ liệu mẫu mã số vào dãy

Với các tsi số: Value1, Value2… là mảng xuất xắc dãy dữ liệu. 

b. Hàm COUNTA

– Cú pháp: COUNTA(Value1, Value2, …)

Chức năng: Đếm tất cả các ô cất dữ liệu.

c. Hàm COUNTIF

Cú pháp: COUNTIF(Range, Criteria)

Chức năng: Hàm này có công dụng đếm các ô cất dữ liệu loại số theo một điều kiện đến trước.

Các tsi mê số: – Range: Dãy tài liệu nhưng mà bạn có nhu cầu đếm. – Criteria: Là tiêu chuẩn cho những ô được đếm. 

d. Hàm COUNTIFS

– Cú pháp: COUNTIFS(range1, criteria1, range2, criteria2, …)

– Chức năng: Hàm này dùng làm đếm tổng cộng ô thỏa điều kiện yêu thương cầu


*