Các cấu trúc viết lại câu trong tiếng anh

Với dạng bài sử dụng kết cấu viết lại câu là dạng câu hỏi thường bắt gặp trong số bài xích thi. Bạn chỉ việc nắm vững những phương pháp cấu tạo được liệt kê sau đây của 4Life English Center (wpcyte.com) là hoàn toàn sáng sủa để ráng dĩ nhiên được điểm trên cao trong những bài thi sắp tới.

Bạn đang xem: Các cấu trúc viết lại câu trong tiếng anh

*
Cấu trúc viết lại câu thường xuyên gặp

1. Những cấu trúc viết lại câu trong giờ Anh hay gặp

Cấu trúc viết lại câu 1:

Chuyển thay đổi câu vào tiếng Anh tất cả các tự, cụm trường đoản cú chỉ đối chiếu (mang dù)

Although/Though/Even though + S + V + … = Despite/ In spite of + Noun/ V-ing

Ví dụ: Although it was very noisy, we continued khổng lồ study our lessons. = In spite of the noise, we continued lớn study our lessons.

(Bất chấp ầm ĩ, Shop chúng tôi vẫn tiếp tục học tập bài xích.)

Cấu trúc viết lại câu 2:

Viết lại câu giờ Anh thực hiện các trường đoản cú, các từ bỏ chỉ nguyên nhân (vì chưng vì)

Since, As, Because + S + V + … = Because of, Due lớn, As a result of + Noun/ V-ing

Ví dụ: Because it’s raining now, we can’t go to lớn work. = Because of the rain, we can’t go lớn work.

(Vì ttách mưa, công ty chúng tôi không thể đi làm.)

Cấu trúc viết lại câu 3:

Cách viết lại câu áp dụng cấu tạo so that cùng such that (quá … mang lại nổi mà) đi với tính từ/danh từ

S + be/ V + so + Adj/ Adv. + that …= It + be + such + Noun + that

Ví dụ: This film is so boring that no one wants to see it. = It is such a boring film that no one wants to see it. (Đó là 1 trong những bộ phim truyện rầu rĩ đến cả không có bất kì ai mong xem.)

Cấu trúc viết lại câu 4: 

Cấu trúc so that với such that (vượt .. cho mức) sử dụng sửa chữa cùng với cấu trúc too lớn (vượt … tới cả ko thể)

So + Adj. + that hoặc such + noun + that = too + Adj. (for somebody) + to V

Ví dụ: These shoes are so small that he can’t wear it. = These shoes are too small for hlặng to lớn wear.

(Đôi giầy này vượt nhỏ tuổi để anh ấy có thể sở hữu.)

Cấu trúc viết lại câu 5:

Cấu trúc too lớn (ko thể) sử dụng sửa chữa với kết cấu enough

S + V + too + Adj. + khổng lồ V = not + Adj. + enough + khổng lồ V

Ví dụ: Yuri is too fat to lớn wear that dress. = Yuri is not thin enough khổng lồ wear that dress.

(Yuri quá bự để mang mẫu váy đầm đó.)

Cấu trúc viết lại câu 6:

Cách viết lại câu vào giờ đồng hồ Anh với kết cấu find something adj

To V + be + Adj./Noun = S + find + it + Adj./Noun + lớn V

Ví dụ: To live sầu in the countryside alone could be hard for her. = She finds it hard lớn live sầu alone in the countryside.

(Cô ấy cảm giác thật khó khăn Lúc sống một mình ngơi nghỉ nông xã.)

*
Những cấu tạo viết lại câu thường gặp

Cấu trúc viết lại câu 7

Viết lại câu điều kiện tương đương vào tiếng Anh

Câu gốc:

Mệnh đề 1 + so + mệnh đề 2

Câu viết lại

If + mệnh đề 1, mệnh đề 2

Ví dụ:

Janet didn’t bring her raincoat, so she got wet. (Janet ko có theo áo mưa phải bị ướt.)

Câu gốc:

Mệnh đề 1 + because + mệnh đề 2

Câu viết lại

If + mệnh đề 2, mệnh đề 1

Ví dụ:

I can’t go out because I don’t have sầu money (Tôi thiết yếu đi ra ngoài do tôi không có tiền)

Cấu trúc viết lại câu 9

Chuyển đổi câu có thì ngày nay ngừng bao phủ định lịch sự thì vượt khứ đơn (kết cấu the last time, cấu tạo when)

S + have/has + NOT + V3/-ed + since/for …⇔ S + last + V2/-ed + when + S + V⇔ The last time + S + V + was …

Ví dụ:

I haven’t seen hlặng since I was a student.

(Tôi dường như không gặp anh ấy kể từ thời điểm tôi còn là một sinc viên.)

I haven’t met Lucy since we left school.

(Tôi dường như không gặp gỡ Lucy kể từ thời điểm công ty chúng tôi tránh ngôi trường.)

Cấu trúc viết lại câu 10

Viết lại câu với thì hiện thời xong xuôi thanh lịch thì thừa khứ solo (cần sử dụng nhà ngữ trả ‘it’)

S + have/has + V3/-ed⇔ It has been + + since + S + V2/-ed + …

Ví dụ: Minch & Hoai vệ have sầu been married for 3 years. (Minh với Hoài cưới nhau được 3 năm.)

Cấu trúc viết lại câu 11

Chuyển câu sinh sống thì quá khứ đọng đối kháng thanh lịch thì bây giờ ngừng tiếp diễn

S + V2/-ed + …⇔ S + have/has + been + V-ing + since/for + …

Ví dụ: Shawn started playing guitar since he was five sầu. = Jenny has been playing guitar since he was five sầu. (Jenny đang chơi guitar từ lúc lên 5 tuổi.)

Cấu trúc viết lại câu 13

Chuyển đổi cần sử dụng kết cấu it was not until … that (mãi cho tới khi)

S + didn’t + V (bare) + …. until …

⇔ It was not until + … + that + …

Ví dụ: Hoa didn’t go home until he finishes all the tasks.

↔ It was not until Hoa finished all the tasks that he went trang chủ. (Mãi đến khi Hoa làm ngừng phần lớn công việc, anh new về công ty.)

Cấu trúc viết lại câu 14

Viết lại câu giờ Anh cùng với cấu tạo it takes time (dành/tốn thời gian có tác dụng gì)

S + V + … + ⇔ It takes/took + someone + + lớn V

Ví dụ: Benny walks to lớn school in 15 minutes = It takes Benny 15 minutes lớn walk khổng lồ school. (Benny mất 15 phút đi dạo đến ngôi trường.)

Cấu trúc viết lại câu 15

Các dạng kết cấu viết lại câu đối chiếu vào tiếng Anh:

Chuyển đổi câu so sánh hơn thành so sánh độc nhất vô nhị cùng ngược lại:

Ví dụ: In my opinion, Vietphái nam is the most beautiful country. = In my opinion, no other place on earth can be more beautiful than Vietnam. (Theo tôi, không ở đâu không giống bên trên trái khu đất hoàn toàn có thể đẹp lên toàn nước.)

Chuyển đổi câu đối chiếu bằng thành đối chiếu hơn và ngược lại:

Ví dụ: My cake isn’t as big as his cake. = His cake is bigger than my cake.

(Bánh của tôi không to bằng bánh của cậu ta = Bánh của cậu ta to nhiều hơn bánh của tôi)

Cấu trúc viết lại câu 16

Cách viết lại câu tiếng Anh với cấu tạo This is the first time

This is the first time + S + have/has + V3/-ed⇔ S + have/has + never (not) + V3/-ed + before

Ví dụ: This is the first time I have watched this film = I have never watched this film before. (Tôi không lúc nào coi bộ phim truyện này trước đây.)

Cấu trúc viết lại câu 17

Chuyển cấu trúc started/began sang trọng thì hiện tại hoàn thành

S + began/ started + V-ing/lớn V + ago⇔ S + have/has + V3/-ed hoặc been + V-ing + since/for …

Ví dụ: She began lớn learn English 4 years ago. = She has learned/ has been learning English for 4 years. (Cô ấy vẫn học / đã học giờ đồng hồ Anh được 4 năm.)

Cấu trúc viết lại câu 18

Shall we + VLet’s + VHow/What about + V-ingWhy don’t we + VS + suggest + that + S + present subjunctiveIn my opinion

Ví dụ:

“Why don’t we go out for a walk?” said the girl. = The girl suggested going out for a walk.

(“Tại sao chúng ta ko ra bên ngoài đi dạo?” cô bé nói. = Cô gái ý kiến đề xuất ra bên ngoài đi dạo.)

Let’s have some rest! = What about having some rest?

(Hãy sống một chút! = Còn về việc nghỉ ngơi một chút?)

Cấu trúc viết lại câu 19

Cấu trúc It’s time/ it’s high time/ it’s about time

S + should/ought to/had better + V …⇔ It’s (high/about) time + S + V2/-ed …

Ví dụ: You‘d better go khổng lồ bed. = It‘s (high/about) time you went to lớn bed.

(Đã cho tới lúc con đi ngủ rồi đấy)

Cấu trúc viết lại câu 20

Dùng cấu tạo Supposed lớn V

It’s one’s duty lớn bởi vì something⇔ S + be + supposed to bởi something

Ví dụ: It’s your duty to protect me.

↔ You are supposed khổng lồ protect me.

Cấu trúc viết lại câu 21

Sử dụng kết cấu would prefer cùng would rather

S + would prefer + sb + to lớn V⇔ S + would rather + sb + V2/-ed

Ví dụ: I would prefer you not to stay up late. = I would rather you not stayed up late.

(Tôi ước ao các bạn ko thức khuya. = Tôi thà rằng chúng ta không thức khuya)

Cấu trúc viết lại câu 22

Sử dụng cấu tạo prefer với would rather

S + prefer + doing st khổng lồ doing st⇔ S + would rather + vì chưng st than vị st

Ví dụ: I prefer staying at home lớn hanging out with hyên. = I would rather stay at home page than hang out with hyên ổn.

Xem thêm: Top 4 Cách Bấm Kí Tự Đặc Biệt Trên Laptop, Cách Gõ Kí Tự, Kí Hiệu Đặc Biệt Bằng Phím Alt

(Tôi thích hợp trong nhà hơn nhằm đi dạo cùng với anh ấy. = Tôi thà ở trong nhà còn rộng đi chơi cùng với anh ấy.)

Cấu trúc viết lại câu 23

Cấu trúc so that/ in order that (vào trường thích hợp công ty từ bỏ ở cả hai câu là khác nhau)

S + V + so that/ in order that + S + V⇔ S + V + (for O) + lớn infinitive

Ví dụ: My dad turned off the TV so that we could sleep. = My dad turned off the TV for us khổng lồ sleep.

(Bố tôi đang tắt TV để chúng tôi hoàn toàn có thể ngủ. = Bố tôi vẫn tắt TV nhằm công ty chúng tôi ngủ.)

Cấu trúc viết lại câu 24

To be + not worth + V-ing⇔ There + be + no point in + V-ing

Ví dụ: It’s not worth getting upmix about this. = There’s no point in getting upphối about this. (Không xứng đáng nhằm chúng ta buộc phải bực bội về điều đó. = Không có ích gì khi bạn khó chịu về vấn đề đó.)

2. Một số cấu trúc viết lại câu vào giờ Anh khác

Underst& = tobe aware of

VD: Do you understand the grammar structure? = Are you aware of the grammar structure?

(Bạn có biết về cấu trúc ngữ pháp không?)

Succeed in doing sth = manage khổng lồ vì chưng sth

VD: We succeeded in digging the Panama cannel = We managed to dig the Panama cannel

(Chúng tôi vẫn quản lý nhằm đào kênh Panama)

At no time + dạng hòn đảo ngữ: không lúc nào, chẳng khi nào

VD: I don’t think she loves me = At no time vì chưng I think she loves me

(Không cơ hội như thế nào tôi cho là cô ấy yêu tôi)

3. Cách viết lại câu trong tiếng Anh

Để viết lại câu trong một thời gian nđính thêm chúng ta nên sưu tập với làm cho càng những mẫu câu càng giỏi. Sau kia hiểu đi gọi lại nhằm nằm trong lòng các cấu tạo câu. Nên tuân theo 4 bước tiếp sau đây nhằm đã đạt được tác dụng giỏi nhất:

Bước 1: Đọc kỹ câu đến trước với cố gắng gọi toàn diện ý của câu kia. Chú ý tới những từ bỏ khóa, S với V. Phân tích cấu tạo được áp dụng nghỉ ngơi câu gốc.Bước 2: Lưu ý mọi trường đoản cú mang lại trước. Đưa ra ý tưởng phát minh viết lại câu áp dụng cách không giống, kết cấu khác mà lại vẫn duy trì được ý nguyên ổn vẹn của câu cho trước.Bước 3: Viết câu bắt đầu. Chụ ý đến: Chủ ngữ và động tự bắt đầu, thì của câu new, chú ý sự chuyển đổi của những cụm từ khớp ứng (nhỏng although- despite, adj-adv, if- unless…)Cách 4: Đọc lại cùng soát sổ lỗi

4. Một số mẹo Lúc làm bài bác tập viết lại câu vào giờ đồng hồ Anh

*
Một số mẹo Khi làm cho bài bác tập viết lại câu trong giờ đồng hồ Anh

Dùng cú pháp viết lại câu là 1 trong số những bài tập tiếng Anh thường trông thấy. Chúng ta tất cả một vài mẹo Khi làm cho bài tập viết lại câu được rất nhiều tín đồ học tiếng Anh vận dụng như:

Dùng một kết cấu trong giờ đồng hồ Anh nhất quyết nào đó tương đồng về nghĩa cùng với câu cội.Chuyển từ thể thức chủ động thanh lịch thể thức bị động.Chuyển trường đoản cú thể thức trực tiếp thanh lịch thể thức loại gián tiếp.Về thì: đề nghị viết cùng thì cùng với câu đã mang lại trong đề bài xích.Về ngữ pháp: câu viết lại nên tuân theo như đúng ngữ pháp của cấu tạo giờ đồng hồ Anh được thực hiện. Một số cấu trúc nên để ý là: câu bị động, è thuật, mong muốn ứih với đối chiếu.Về ngữ nghĩa: câu được viết lại sau khi kết thúc đề nghị ko thay đổi nghĩa đối với lúc đầu.Hình như còn nên để ý cho tới việc thực hiện các liên từ nlỗi before, after hay for, since…

5. Bài tập viết lại câu tất cả đáp án

“Let’s go fishing”.

=> She suggests…………………………………… …

2. My mother used lớn play volleyball when she was young.

=> My mother doesn’t…………………………………….

3. “Would you lượt thích orange juice?”

=> He………………………………………… ……………

4. Mike gave me a dress on my birthday.

=> I was……………………………………….. ……………

5. I got lost because I didn’t have sầu a map.

=> If I had………………………………………..….

6. I last saw Jenny when I was in Ha Noi City.

=> I haven’t seen……………………………………….

7. I think the owner of the car is abroad.

=> The owner………………………………………

8. It is a four-hour drive from Nam Dinch to Ha Noi.

=> It takes……………………………………… ……

9. You couldn’t go swimming because of the rain heavily.

=> The rain was too………………………………………..

10. It’s a pity hyên didn’t tell me about this.

=> I wish………………………………………. ……………

Đáp án:

She suggests going fishing.My mother doesn’t play volleyball anymore.He invited me for orange juice.I was given a dress on my birthday.If I had had a maps, I wouldn’t have sầu gotten lost.I haven’t seen Jenny since I was in Ha Noi City.The owner of the car is thought khổng lồ be abroad.It takes four hours lớn drive from Nam Dinc lớn Ha Noi.The rain was too heavy for you khổng lồ go swimming.I wish he had told me about it.

Trên đấy là tổng hòa hợp các cấu tạo viết lại câu của 4Life English Center (wpcyte.com) hy vọng để giúp bạn có thêm được nhiều kỹ năng và kiến thức xuất xắc và bổ ích. Chúc chúng ta đạt điểm trên cao trong những kỳ thi sắp tới!