Bút toán thanh lý tscđ

*
Tìm kiếm:
Mục lục
Search
*

4.

Bạn đang xem: Bút toán thanh lý tscđ

Xem phim hướng dẫn
Tải phim hướng dẫn tại đây(Xem hướng dẫn tải phim)5. Hướng dẫn trên phần mềmNghiệp vụ thanh lý, nhượng bán TSCĐ được thực hiện trên phần mềm theo các bước sau: Bước 1: Ghi giảm TSCĐ mang đi thanh lý 1. Vào phân hệ Tài sản cố định, chọn Ghi giảm (hoặc vào tab Ghi giảm, nhấn Thêm).
*
2. Khai báo TSCĐ bị ghi giảm. Chọn lý do ghi giảm là Nhượng bán, thanh lý. Tab Tài sản: khai báo thông tin tài sản bị ghi giảm, đồng thời chọn lại thông tin TK xử lý giá trị còn lại là TK 811.
*
Tab Hạch toán: ghi nhận bút toán ghi giảm TSCĐ do thanh lý, nhượng bán.
*
3. Nhấn Cất.

Xem thêm: Đây Là Cách Đổi Mật Khẩu Wifi Fpt Tren Dien Thoai, Đây Là Cách Đổi Mật Khẩu Wi

Lưu ý: Đối với dữ liệu hạch toán đa chi nhánh và sử dụng cả hai hệ thống sổ (tài chính và quản trị), tài sản được ghi giảm khi đang làm việc tại chi nhánh nào, sổ nào chỉ được lưu trên chi nhánh đó và sổ đó.
Bước 2: Hạch toán doanh thu và chi phí (nếu có) do thanh lý, nhượng bán TSCĐ
Tùy thuộc vào phương thức thanh toán mà nghiệp vụ này sẽ được thực hiện trên phân hệ Quỹ, Ngân hàng hoặc Tổng hợp. Ví dụ: trên phân hệ Tổng hợp. 1. Vào phân hệ Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác (hoặc vào tab Chứng từ NVK, nhấn Thêm\Chứng từ nghiệp vụ khác).
*
2. Khai báo chứng từ ghi nhận doanh thu từ việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ. Tại tab Hàng tiền: Hạch toán bút toán ghi nhận thu nhập từ nhượng bán TSCĐ
*
Tại tab Thuế: Khai báo thông tin thuế GTGT và hóa đơn để chương trình cập nhật lên tờ khai.
*
3. Nhấn Cất.