BIÊN BẢN THANH LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THEO THÔNG TƯ 200

Hướng dẫn cách lập Biên bản thanh khô lý TSCĐ theo Thông tư 133 và 200 - Mẫu 02-TSCĐ. Biên bản thanh hao lý Tài sản cố định nhằm xác thực bài toán thanh khô lý TSCĐ với làm địa thế căn cứ để ghi sút TSCĐ bên trên sổ kế toán.

Bạn đang xem: Biên bản thanh lý tài sản cố định theo thông tư 200

I. Mẫu Biên bản tkhô nóng lý TSCĐ:

BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ

Ngày….. tháng….. năm…..

Số:…….….…..Nợ:….….….Có:….….….

Căn uống cứ Quyết định số: ….….…. ngày…. tháng…. năm…. của…….….….….….….….….….….….………….….….…. Về bài toán tkhô cứng lý gia sản cố định và thắt chặt.I. Ban tkhô hanh lý TSCĐ gồm:Ông/Bà: …………….… Chức vụ…………… Đại diện…………. Trưởng banÔng/Bà: ……………… Chức vụ……….….… Đại diện…………. Ủy viênÔng/Bà: ……………… Chức vụ……….….… Đại diện…………. Ủy viênII. Tiến hành thanh khô lý TSCĐ:- Tên, ký mã hiệu, qui cách (cấp cho hạng) TSCĐ....................................- Số hiệu TSCĐ .............................................................................- Nước sản xuất (xây dựng)..............................................................- Năm tiếp tế..........................................................................................- Năm gửi vào sử dụng………….. Số thẻ TSCĐ......................................- Nguyên giá bán TSCĐ.......................................................................- Giá trị hao mòn sẽ trích mang lại thời gian thanh lý..................................- Giá trị còn sót lại của TSCĐ...............................................................III. kết luận của Ban tkhô hanh lý TSCĐ:......................................................................................................................................................................................................................

Xem thêm: Cách Chèn Sub Vào Video Đơn Giản Bằng Phần Mềm, 6 Cách Siêu Dễ Thêm Phụ Đề, Caption Vào Video

Ngày….. tháng…… năm……Trưởng Ban tkhô hanh lý(Ký, họ tên)

IV. Kết trái tkhô hanh lý TSCĐ:- Ngân sách chi tiêu tkhô giòn lý TSCĐ: ……………………… (viết bằng chữ)...........................- Giá trị thu hồi: …………………………….….. (viết bởi chữ)..........................- Đã ghi sút sổ TSCĐ ngày…… tháng…… năm……


Ngày…… tháng…… năm……Kế tân oán trưởng(Ký, chúng ta tên)

Tải mẫuBiên bản thanh hao lý TSCĐtheo Thông bốn 133:

TẢI VỀ

Tải mẫuBiên bản thanh hao lý TSCĐtheo Thông tứ 200:

TẢI VỀ

Nếu bạn không cài đặt về được thì hoàn toàn có thể làm theo biện pháp sau:Bước 1: Để lại mail ở phần comment bên dướiBước 2: Gửi thử dùng vào mail:wpcyte.com
gmail.com(Tiêu đề ghi rõ Tài liệu ước ao tải)

II. Cách lập BIÊN BẢN THANH LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH1. Mục đích: - Xác dấn bài toán tkhô nóng lý TSCĐ cùng có tác dụng căn cứ nhằm ghi giảm TSCĐ bên trên sổ kế toán thù.2. Phương thơm pháp với trách nhiệm ghiGóc bên trên phía trái của Biên phiên bản thanh lý TSCĐ ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng vết đơn vị), thành phần sử dụng. Lúc tất cả quyết định về bài toán tkhô hanh lý TSCĐ công ty nên Ra đời Ban thanh hao lý TSCĐ. Thành viên Ban thanh khô lý TSCĐ được ghi chxay nghỉ ngơi Mục I.Tại Mục II ghi những tiêu chuẩn phổ biến về TSCĐ tất cả quyết định tkhô giòn lý như:- Tên, ký kết hiệu TSCĐ, số hiệu, số thẻ TSCĐ, nước cung cấp, năm đưa vào và sử dụng.- Nguim giá chỉ TSCĐ, cực hiếm hao mòn sẽ trích cùng dồn mang đến thời gian tkhô cứng lý, giá trị còn sót lại của TSCĐ đó.Mục III ghi kết luận của Ban thanh hao lý, ghi chủ ý thừa nhận xét của Ban về Việc tkhô giòn lý TSCĐ.Mục IV, hiệu quả tkhô giòn lý: Sau Lúc tkhô hanh lý ngừng căn cứ vào hội chứng từ bỏ tính toán tổng cộng ngân sách tkhô hanh lý thực tiễn với cực hiếm thu hồi ghi vào dòng chi phí tkhô nóng lý cùng quý hiếm thu hồi (quý giá prúc tùng, phế truất liệu tịch thu tính theo giá thực tiễn vẫn chào bán hoặc giá cả ước tính).- Biên phiên bản tkhô giòn lý cần bởi vì Ban tkhô giòn lý TSCĐ lập cùng gồm không hề thiếu chữ ký kết, ghi rõ chúng ta tên của trưởng Ban tkhô giòn lý, kế tân oán trưởng cùng người đứng đầu công ty.

*