Biên bản kiểm tra hồ sơ sổ sách giáo viên

Xin giới thiệu đến các bạn Mẫu biên bản kiểm tra hồ sơ giáo viên hàng tháng được wpcyte.com tổng hợp chi tiết và đăng tải ngay sau đây.

Bạn đang xem: Biên bản kiểm tra hồ sơ sổ sách giáo viên

Mẫu biên bản kiểm tra hồ sơ đảng viên được lập ra khi tiến hành kiểm tra xem hồ sơ giáo viên chuẩn bị có đầy đủ và đáp ứng được nhu cầu dạy học hay không. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

TRƯỜNG………..........

Xem thêm: Danh Sách Các Nhân Vật Nữ Trong Naruto, 10 Nhân Vật Nữ Mạnh Nhất Trong Naruto

TỔ:………...........----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-----------------------

BIÊN BẢN KIỂM TRA HỒ SƠ GIÁO VIÊN

Vào hồi … h … ngày … tháng … năm ………, Tổ…….tiến hành kiểm tra hồ sơ giáo viên với thành phần và nội dung kiểm tra như sau:

I – Thành phần kiểm tra:


1- Người kiểm tra: …………………………………….................................

II – Nội dung kiểm tra:

1- Giáo án:

- Nhận xét: ………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………

2- Sổ điểm :

- Đã vào điểm đến tháng thứ …… so với yêu cầu thì …………………………

- Nhận xét: …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

3- Sổ chủ nhiệm:

- Đã lên kế hoạch đến tuần thứ …… so với yêu cầu thì ………………………

………………………………………………………………………………………

4- Sổ dự giờ:

- Đã dự giờ đến tiết thứ …… so với yêu cầu thì ………………………………

- Nhận xét: …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

5- Sổ công tác (Sổ họp):

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

6- Các loại sổ sách khác (nếu có):

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Đánh giá xếp loại chung: …………….……………………………………………

………………………………………………………………………………………

Biên bản kết thúc vào hồi …h… ngày … tháng … năm ………


Người được kiểm tra

Người kiểm tra


Chia sẻ bởi: Trịnh Thị Thanh
wpcyte.com
Mời bạn đánh giá!
Lượt tải: 1.911 Lượt xem: 12.807 Dung lượng: 206,8 KB
Liên kết tải về

Link wpcyte.com chính thức:

Biên bản kiểm tra hồ sơ giáo viên hàng tháng wpcyte.com Xem

Các phiên bản khác và liên quan:


Sắp xếp theo Mặc địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập để Gửi
Chủ đề liên quan
Mới nhất trong tuần
Tài khoản Giới thiệu Điều khoản Bảo mật Liên hệ Facebook Twitter DMCA