Bé Bún Đi Siêu Thị Mua Váy Cho Búp Bê Đồ Chơi ! Công Cuộc Tìm Chữ

انقر لمشاركة: Bún Bắp Family تحقق من احصائيات يوتيوب فيديو لقد وجدت أنه في wpcyte.com.me/creativekids انقر لتغرد: Bún Bắp Family تحقق من احصائيات يوتيوب فيديو لقد وجدت أنه في wpcyte.com.me/creativekids

Bún Bắp Family كل قائمة أشرطة فيديو يوتيوب

فيديو نشرت عدد مرات مشاهدة الفيديو تعليقات الإعجابات يكره الارباح المتوقعه
BÉ BÚN ĐI SIÊU THỊ MUA VÁY CHO BÚPhường. BÊ ĐỒ CHƠI! 05.01.2017 11,749,637 1,616 $ 4.41 ألفّ - $ 26.4 ألفّ
BÉ BÚN ĐI MUA HEO ĐẤT 07.01.2017 10,825,274 $ 4.06 ألفّ - $ 24.4 ألفّ
BÉ BÚN CHO DÊ ĂN CỎ - CHO THỎ ĂN CÀ RỐT – CHO CỪU ĂN RAU 13.01.2017 9,162,269 274 $ 3.44 ألفّ - $ 20.6 ألفّ
BÉ BÚN ĐI ĂN KEM NHIỀU MÀU | Eating colorful ice cream 24.01.2017 6,494,375 414 6,734 2,865 $ 2.44 ألفّ - $ 14.6 ألفّ
BÉ BÚN XEM NẶN TÒ HE – ĐỒ CHƠI DÂN GIAN VIỆT NAM | Vietphái mạnh folk toys 29.01.2017 22,952,936 1,367 23,406 12,434 $ 8.61 ألفّ - $ 51.6 ألفّ
BÉ BÚN CÙNG BỐ CHO DÊ ĂN CỎ - CHO THỎ ĂN CÀ RỐT - CHO CỪU ĂN RAU 19.02.2017 1,770,758 200 1,455 861 $ 664 - $ 3.98 ألفّ
BÉ BÚN LÁI TÀU 19.03.2017 7,836,169 223 7,737 4,274 $ 2.94 ألفّ - $ 17.6 ألفّ
BÉ BÚN ĐI XEM TIÊN CÁ MÚA – XEM CÁ NEMO VÀ XEM CHIM CÁNH CỤT BAY 23.03.2017 5,347,574 4,901 2,626 $ 2.01 ألفّ - $ 12 ألفّ
BÉ BÚN ĐI MUA BÚPhường BÊ – ĐI SIÊU THỊ MUA ĐỒ CHƠI CÙNG BỐ 01.04.2017 3,067,637 515 4,090 1,514 $ 1.15 ألفّ - $ 6.9 ألفّ
BÉ BÚN CHƠI CẦU TRƯỢT CỎ - CHƠI NHÀ PHAO VÀ BẮN TÊN LỬA NƯỚC | CreativeKids 04.04.2017 17,654,455 18,251 10,543 $ 6.62 ألفّ - $ 39.7 ألفّ
BÉ BÚN CHƠI TRÒ CHƠI ĐỒ ĂN BẤT NGỜ - Unexpected food | CreativeKids 14.04.2017 4,926,166 6,126 2,338 $ 1.85 ألفّ - $ 11.1 ألفّ
BÉ BÚN CHƠI CẦU TRƯỢT ĐU QUAY | CreativeKids 16.04.2017 13,565,588 375 15,275 8,900 $ 5.09 ألفّ - $ 30.5 ألفّ
BÉ BÚN CHƠI TRÒ CHƠI GUMMY BẤT NGỜ - GUMMY CHALLENGE | CreativeKids 18.04.2017 4,431,530 274 4,854 2,341 $ 1.66 ألفّ - $ 9.97 ألفّ
BÉ BÚN ĐI ĂN KEM TỰ CHỌN - Kids go eat ice cream | CreativeKids 23.04.2017 8,828,805 666 9,154 4,078 $ 3.31 ألفّ - $ 19.9 ألفّ
ĐỒ ĂN BÍ MẬT – BÉ BÚN KHÔNG CHO BỐ ĂN CÁ SỐNG | CreativeKids 05.05.2017 12,658,704 571 12,929 6,730 $ 4.75 ألفّ - $ 28.5 ألفّ
TRÒ CHƠI CỬA HÀNG GUMMY GIAO HÀNG NHANH ♥ BÉ BÚN – BÉ BẮP. ♥ 100% GUMMY PIZZA HAMBURGER 16.12.2018 529,971 23 967 373 $ 198 - $ 1.19 ألفّ
MÓN QUÀ ĐẶC BIỆT | ÔNG GIÀ NOEL TẶNG BỐ BÉ BÚN – BÉ BẮP 23.12.2018 340,037 22 596 230 $ 127 - $ 765

انقر لمشاركة: Bún Bắp Family تحقق من احصائيات يوتيوب فيديو لقد وجدت أنه في wpcyte.com.me/creativekids انقر لتغرد: Bún Bắp Family تحقق من احصائيات يوتيوب فيديو لقد وجدت أنه في wpcyte.com.me/creativekids