BÁO CÁO KẾT QUẢ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM

Mẫu report kết quả đem phiếu lòng tin là mẫu report được lập ra nhằm tổng phù hợp công dụng của tín đồ được đem phiếu lòng tin của cán cỗ cai quản.

Nội dung vào mẫu mã báo cáo bắt buộc trình diễn chi tiết rõ ràng công bố về cán bộ đem phiếu tín nhiệm, yếu tắc tsi mê gia rước phiếu với kết quả đem phiếu tín nhiệm. Sau đó là ngôn từ cụ thể, mời chúng ta thuộc tìm hiểu thêm cùng mua tài liệu trên phía trên.

Bạn đang xem: Báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Liên Đoàn………………Công Đoàn……………..

Xem thêm: Hướng Dẫn Cài Đặt Và Sử Dụng Phần Mềm Chuyển Đổi Ảnh Sang Word Tốt Nhất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự vị - Hạnh phúc---------------

KV……..........…..Số: /BC-TCĐN

…., ngày….tháng….năm…….

Báo cáo kết quảLấy phiếu tín nhiệm cán bộ quản ngại lý

Thực hiện Kế hoạch số ………. ngày ……… của Hiệu trưởng Trường ………….. về vấn đề từ bỏ kiểm định quality dạy nghề năm …...


Ban Chấp hành Công đoàn nhà trì mang phiếu lòng tin Hiệu trưởng vào ngày ……. cùng ………….., Sau khi đem phiếu tin tưởng, Phòng…………………….. đang tổng đúng theo kết quả nlỗi sau:

I. tin tức về cán bộ rước phiếu tín nhiệm:

1. Họ và tên: ………………………………..………………………………

2. Chức vụ hiện nay tại:…………………………………………………………

II. Thành phần mang phiếu tín nhiệm:

1. Tổng số CBVCGV……………………

2. Tổng số bỏ phiếu tín nhiệm …………. -Vắng ……………. gồm lý do

III. Kết quả như sau: (5 tiêu chuẩn cán bộ cai quản lý)

1. Gương mẫu mã cùng khích lệ CBVCGV thực hiện luật của Đảng cùng Nhà nước;

Tốt:……….%

Khá:………%

Trung bình:……….%

Yếu:………%

2. Phong phương pháp lãnh đạo dân chủ, sâu xa, năng đụng, khắc phục trở ngại ngừng nhiệm vụ;

Tốt:……….%

Khá:………%

Trung bình:……….%

Yếu:………%

3. Quản lý và chỉ huy thực hiện gồm tác dụng các buổi giao lưu của nhà trường;

Tốt:……….%

Khá:………%

Trung bình:……….%

Yếu:………%

4.Có ý thức tiếp thu kiến thức bao gồm trị, trình độ chuyên môn để thỏa mãn nhu cầu thử dùng nhiệm vụ được giao;


Tốt:……….%

Khá:………%

Trung bình:……….%

Yếu:………%

5. Có đủ sức khỏe

Tốt:……….%

Khá:………%

Trung bình:……….%

Yếu:………%

KẾT LUẬN:

Tín nhiệm:………%

Không tín nhiệm:……..%

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;- Các Phòng, Khoa, Tổ bộ môn;- Lưu VT, CTHSSV

TM. BCH CÔNG ĐOÀNChủ tịch

(đang ký)


Chia sẻ bởi:
*
Thu Hương
wpcyte.com
Mời chúng ta tấn công giá!
Lượt tải: 628 Lượt xem: 9.132 Dung lượng: 77,8 KB
Liên kết mua về

Link wpcyte.com chủ yếu thức:

Mẫu report tác dụng lấy phiếu lòng tin wpcyte.com Xem

Các phiên bản không giống và liên quan:


Chủ đề liên quan
Mới độc nhất trong tuần
Tài khoản Giới thiệu Điều khoản Bảo mật Liên hệ Facebook Twitter DMCA