Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo tt 133 và 200

*

Đăng cam kết học tập HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆPhường VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Mẫu report tác dụng kinh doanh theo Thông bốn 133/2016/TT-BTC và Mẫu report kết quả vận động kinh doanh theo Thông bốn 200/2014/TT-BTC, bao gồm cả bản word và Excel. Hướng dẫn cách lập báo cáo công dụng chuyển động sale.

Bạn đang xem: Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo tt 133 và 200

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm...

Đơn vị tính: ………….

CHỈ TIÊUMã sốTmáu minhNăm nayNăm trước
12345
1. Doanh thu bán sản phẩm với cung cấp dịch vụ01
2. Các khoản bớt trừ doanh thu02
3. Doanh thu thuần về bán hàng cùng hỗ trợ hình thức dịch vụ (10= 01-02)10
4. Giá vốn hàng bán11
5. Lợi nhuận gộp về bán sản phẩm và hỗ trợ hình thức (20=10-11)20
6. Doanh thu hoạt động tài chính21
7. túi tiền tài chính22
- Trong đó: Ngân sách chi tiêu lãi vay23
8. Chi phí thống trị tởm doanh24
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động khiếp doanh(30 = trăng tròn + 21 - 22 - 24)30
10. Thu nhập khác31
11. Ngân sách khác32
12. Lợi nhuận không giống (40 = 31 - 32)40
13. Tổng lợi tức đầu tư kế tân oán trước thuế (50 = 30 + 40)50
14. túi tiền thuế TNDN51
15. Lợi nhuận sau thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp(60=50 - 51)60


NGƯỜI LẬP.. BIỂU(Ký, chúng ta tên)
KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, bọn họ tên)Lập, ngày ... mon ... năm ...

Xem thêm: The Wheels On The Bus ♫ Nhạc Thiếu Nhi Tiếng Anh Nhạc Cho Bé Hay Nhất ♫ Bexu Tv

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁPhường LUẬT(Ký, chúng ta thương hiệu, đóng góp dấu)

Ghi chú:(1) Những tiêu chuẩn không có số liệu được miễn trình diễn nhưng lại ko được tiến công lại “Mã số” chỉ tiêu.(2) Đối với ngôi trường vừa lòng thuê các dịch vụ có tác dụng kế tân oán, làm cho kế toán trưởng thì đề xuất ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề các dịch vụ kế tân oán, thương hiệu đơn vị chức năng hỗ trợ các dịch vụ kế toán.

------------------------------------------------------------

2. Mẫu báo cáo công dụng vận động marketing theo Thông tứ 200:

Mẫu số B02 - DNN
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANHNăm………
CHỈ TIÊUsốTmáu minhNămnayNămtrước
12345
1. Doanh thu bán hàng cùng cung ứng dịch vụ01
2. Các khoản giảm trừ doanh thu02
3. Doanh thu thuần về bán hàng cùng hỗ trợ hình thức dịch vụ (10= 01-02)10
4. Giá vốn hàng bán11
5. Lợi nhuận gộp về bán sản phẩm với hỗ trợ dịch vụ (20=10 - 11)20
6. Doanh thu chuyển động tài chính21
7. Chi tiêu tài chính22
- Trong đó: Chi phí lãi vay23
8. túi tiền phân phối hàng25
9. túi tiền làm chủ doanh nghiệp26
10 Lợi nhuận thuần từ vận động gớm doanh 30 = đôi mươi + (21 - 22) - (25 + 26)30
11. Thu nhập khác31
12. giá cả khác32
13. Lợi nhuận không giống (40 = 31 - 32)40
14. Tổng lợi tức đầu tư kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)50
15. giá thành thuế TNDN hiện nay hành16. Ngân sách thuế TNDN hoãn lại5152
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp lớn (60=50 – 51 - 52)60
18. Lãi cơ bản trên CP (*)70
19. Lãi suy giảm bên trên CP (*)71
(*) Chỉ vận dụng trên cửa hàng cổ phần
NGƯỜI LẬPhường BIỂU(Ký, bọn họ tên)KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, chúng ta tên)Lập, ngày ... mon ... năm ...NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT(Ký, chúng ta tên, đóng góp dấu)
- Số chứng chỉ hành nghề;- Đơn vị cung cấp hình thức dịch vụ kế toánĐối với những người lập biểu là các đơn vị chức năng hình thức kế toán thù yêu cầu ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên với can dự Đơn vị cung cấp các dịch vụ kế toán thù. Người lập biểu là cá thể ghi rõ Số chứng từ hành nghề.
-------------------------------------------------------

TảiMẫu report công dụng chuyển động marketing về trên đây:1. Bản word:

Báo cáo hiệu quả kinh doanh theo Thông tư 133Báo cáo công dụng sale theo Thông bốn 200

2. Bản Excel:

Mẫu sổ sách kế toán thù trên Excel

----------------------------------------------------------------------------------