Bang bang anh bắn ngay em

1.

Bạn đang xem: Bang bang anh bắn ngay em

Lúc xưa đôi ta bé bỏng ta chơi, song ta đùa đột kích kkhá khơiCtương đối công an đi bắt quân gian, hiên ngang anh giơ súng ngay tlặng bang! bang!Anh phun ngay lập tức em: bang! bang! em té trên sân: bang! bang!Tiếng súng lúc xưa bang! bang! ta sẽ luôn ghi nhớ bao giờ2. Đôi ta theo nhau bự lên mau đôi ta luôn luôn thân thiết mặt nhauTa yêu thương nhau như tập thể nhỏ xíu bé cơ mà anh đắm say chơi bắt nhau luôn bang! bang!Anh thích hợp lăng quăng bang! bang! em cũng theo anh bang! bang!Tiếng súng Lúc xưa bang! bang! ta sẽ không bao giờ quên bao giiờĐK: Bao năm vừa qua ta đã nhì mươi câu yêu đương đang đi tới đến đôiMôi hôn nắm câu nói thơ ntạo đùa yêu cố đùa bắt nhau vui3. Anh xa em, em mất anh yêu thương không ai coi coi lỗi chỗ aiAnh ra đi, anh vẫn ra đi anh đi theo duyên ổn bắt đầu xa xôi bang! bang!Anh vẫn ra đi bang! bang! em vẫn trật bang! bang!Tiếng súng Khi xưa bang! bang! ta vẫn luôn ghi nhớ bao giờ4. Nay khi ta ra chốn khu dã ngoại công viên, trông bao nhiêu em bé hân hoanCtương đối công an đi bắt quân gian nghịch theo đi trốn lăng xăng bang! bang!Ta nhớ năm xưa bang! bang! trong trái tyên ổn ta bang! bang!Tiếng súng khi xưa bang! bang! ta sẽ luôn nhớ bao giờ--------------------1. I was five và you were six, we rode on horses made of sticksI wore black you wore White You would always win the fight bang bangYou shot me down bang bang, I hit the ground bang bangThat awful sound bang bang my baby shot me down2. Seasons came and changed the time I grew up I called you mineYou would always laugh và say rethành viên when we used khổng lồ play bang bangYou shot me down bang bang, I hit the ground bang bangThat awful sound bang bang my baby shot me downChorus: Music played and people sang trọng just for me the church bells rangAfter echoes from a gun we both vowed that we"d be one3. Now you"re gone I don"t know why sometimes I cryYou didn"t say goodbye you didn"t take the time to lie bang bangYou shot me down bang bang I hit the ground bang bangThat awful sound bang bang my baby shot me down--------------------1. Nous avions dix ans à peine, tous nos jeux étaient les mêmesAux gendarmes et aux voleurs, tu me visais droit au cœur bang bangTu me tuais bang bang, et je tombais bang bangEt ce bruit-là bang bang, je ne l"oublierai pas2. Nous avons grandi ensemble, on s"aimait bien il me sembleais tu n"avais de passion, que pour tes jeux de garçon bang Tu t"amusais bang bang, je te suivais bang bangEt ce bruit-là bang bang, je ne l"oublierai pasRefrain: Un jour tu as eu vingt ans, Il y avait déjà longtempsQue l"amour avait remplacé, notre amitié du passéEt qu& il en vint une autre, on ne sait à qui la fauteTu ne m"avais jamais menti avec elle tu es parti bang bangTu m"as quittée bang bang, je suis restée bang bangEt ce bruit-là bang bang, je ne l"oublierai pas3.

Xem thêm: Ai Là Người Đề Ra Chủ Trương Ngồi Yên Đợi Giặc Không Bằng Đem Quân Đánh Trước

Quvà j"aperçois des enfants, se poursuivre en s"amusantEt faire semblant de se tuer je me sens le cœur serré bang bangJe me souviens bang bang, tout me revient bang bangEt ce bruit-là bang bang, je ne l"oublierai pas


1. Khi xưa song ta nhỏ bé ta đùa, song ta nghịch bắn súng khơi khơi Ctương đối công an đi bắt quân gian, hiên ngang anh giơ súng tức thì tim bang! bang!Anh phun ngay lập tức em: bang! bang! em té trên sân: bang! bang!Tiếng súng lúc xưa bang! bang! ta đang không bao giờ quên bao giờ2. Đôi ta theo nhau phệ lên mau đôi ta luôn luôn thân thiện bên nhau Ta yêu thương nhau nhỏng lũ bé xíu con nhưng anh đam mê đùa bắt nhau luôn luôn bang! bang!Anh ưng ý lăng quăng bang! bang! em cũng theo anh bang! bang!Tiếng súng lúc xưa bang! bang! ta vẫn luôn luôn nhớ bao giiờĐK: Bao năm qua ta đã nhị mươi câu thương đang đi vào mang đến đôi Môi hôn nuốm câu nói thơ ntạo đùa yêu rứa đùa bắt nhau vui3. Anh xa em, em mất anh yêu thương không người nào coi coi lỗi địa điểm ai Anh ra đi, anh sẽ ra đi anh theo duyên bắt đầu xa tít bang! bang!Anh vẫn ra đi bang! bang! em sẽ hiếm hoi bang! bang!Tiếng súng lúc xưa bang! bang! ta vẫn luôn ghi nhớ bao giờ4. Nay lúc ta ra vùng công viên, trông từng nào em nhỏ nhắn hân hoan Chơi công an đi bắt quân gian chơi theo đi trốn lăng xăng bang! bang!Ta ghi nhớ năm xưa bang! bang! trong trái tlặng ta bang! bang!Tiếng súng lúc xưa bang! bang! ta đang luôn luôn nhớ bao giờ--------------------1. I was five & you were six, we rode on horses made of sticks I wore blachồng you wore white You would always win the fight bang bangYou shot me down bang bang, I hit the ground bang bangThat awful sound bang bang my baby shot me down2. Seasons came và changed the time I grew up I called you mine You would always laugh và say rethành viên when we used to lớn play bang bangYou shot me down bang bang, I hit the ground bang bangThat awful sound bang bang my baby shot me downChorus: Music played & people sang trọng just for me the church bells rang After echoes from a gun we both vowed that we"d be one3. Now you"re gone I don"t know why sometimes I cry You didn"t say goodbye you didn"t take the time lớn lie bang bangYou shot me down bang bang I hit the ground bang bangThat awful sound bang bang my baby shot me down--------------------1. Nous avions dix ans à peine, tous nos jeux étaient les mêmes Aux gendarmes et aux voleurs, tu me visais droit au cœur bang bangTu me tuais bang bang, et je tombais bang bangEt ce bruit-là bang bang, je ne l"oublierai pas2. Nous avons grandi ensemble, on s"aimait bien il me semble ais tu n"avais de passion, que pour tes jeux de garçon bang Tu t"amusais bang bang, je te suivais bang bangEt ce bruit-là bang bang, je ne l"oublierai pasRefrain: Un jour tu as eu vingt ans, Il y avait déjà longtemps Que l"amour avait remplacé, notre amitié du passé Et qu& il en vint une autre, on ne sait à qui la faute Tu ne m"avais jamais menti avec elle tu es parti bang bangTu m"as quittée bang bang, je suis restée bang bangEt ce bruit-là bang bang, je ne l"oublierai pas3. Quand j"aperçois des enfants, se poursuivre en s"amusant Et faire semblant de se tuer je me sens le cœur serré bang bangJe me souviens bang bang, tout me revient bang bangEt ce bruit-là bang bang, je ne l"oublierai pas