Bài toán đánh số trang sách

Để viết số trang của 1 quyểnsách fan ta đề nghị sử dụng 600 chữ số.Hỏi quyển sách bao gồm bao nhiêu trang ?

Bài 2

quý khách hàng Tâm đặt số trang sách = các số tự nhiên từ 1 đến 100.Quý Khách Tâm phải viết toàn bộ bao nhiêu chữ số ?


Bạn đang xem: Bài toán đánh số trang sách

*


Bài 1 : Giải

Từ trang 1 cho trang 9 gồm :

( 9-1) : 1+1 = 9 ( trang có 1 chữ số )

trường đoản cú trang 10đến trang 99 bao gồm :

( 99-10 ) :1+1 = 90 ( trang bao gồm 2 chữ số )

Từ trang 1 cho trang 99 buộc phải sử dụng :

1 * 9 + 2*90 = 189 ( chữ số )

Số chữ số của những trang tất cả 3 chữ số là :

600-189 = 411 ( chữ số )

số những trang tất cả 3 chữ số là :

411 : 3 = 137 ( trang )

Quyển sách bao gồm số trang là :

9+90+137 = 236 ( trang )

Vậy cuốn sách đó tất cả 236 trang .

 

Bài 2 :


(99-10):1+1=90(số có 2 chữ số )

Quý khách hàng Tâm đề nghị viết số số tất cả 3 chữ số là :

(100-100):1+1=1 (ố có 3 chữ số)

Quý khách hàng Tâm phải viết số chữ số nhằm đánh dấu được hết cuốn sách là :

9+90x2+1x3=192 chữ số

Vậy Quý Khách Tâm phải viết 192 chữ số

 

 

 Bài 1 : Giải

Từ trang 1 cho trang 9 tất cả :

( 9-1) : 1+1 = 9 ( trang có 1 chữ số )

tự trang 10mang đến trang 99 bao gồm :

( 99-10 ) :1+1 = 90 ( trang bao gồm 2 chữ số )

Từ trang 1 mang lại trang 99 phải dùng :

1 * 9 + 2*90 = 189 ( chữ số )

Số chữ số của các trang có 3 chữ số là :

600-189 = 411 ( chữ số )

số các trang bao gồm 3 chữ số là :

411 : 3 = 137 ( trang )

Quyển sách bao gồm số trang là :

9+90+137 = 236 ( trang )

Vậy quyển sách kia có 236 trang .

 

Bài 2 :


Xem thêm: Bộ Đồ Chơi Rút Gỗ: Những Cách Xếp Trò Chơi Rút Gỗ Jenga Đầy Đủ Phiên Bản

(99-10):1+1=90(số gồm 2 chữ số )

Bạn Tâm phải viết số số tất cả 3 chữ số là :

(100-100):1+1=1 (ố tất cả 3 chữ số)

Quý khách hàng Tâm cần viết số chữ số để đánh dấu được hết quyển sách là :

9+90x2+1x3=192 chữ số

Vậy quý khách hàng Tâm bắt buộc viết 192 chữ số

 

 

 Bài 1 : Giải

Từ trang 1 đến trang 9 có :

( 9-1) : 1+1 = 9 ( trang có một chữ số )

từ trang 10cho trang 99 bao gồm :

( 99-10 ) :1+1 = 90 ( trang gồm 2 chữ số )

Từ trang 1 mang lại trang 99 phải sử dụng :

1 * 9 + 2*90 = 189 ( chữ số )

Số chữ số của những trang tất cả 3 chữ số là :

600-189 = 411 ( chữ số )

số những trang tất cả 3 chữ số là :

411 : 3 = 137 ( trang )

Quyển sách gồm số trang là :

9+90+137 = 236 ( trang )

Vậy quyển sách đó có 236 trang .

 

Bài 2 :


(99-10):1+1=90(số gồm 2 chữ số )

Bạn Tâm đề xuất viết số số bao gồm 3 chữ số là :

(100-100):1+1=1 (ố bao gồm 3 chữ số)

quý khách hàng Tâm nên viết số chữ số để lưu lại được không còn cuốn sách là :

9+90x2+1x3=192 chữ số

Vậy Quý khách hàng Tâm cần viết 192 chữ số

 

 

 


*

Giới thiệu| Câu hỏi thường xuyên gặp| Kiểm tra| Học nhưng mà chơi| Tin tức| Quy định sử dụng| Chính sách bảo mật| Góp ý - Liên hệ
*