BÀI TẬP VỀ TỪ LOẠI TRONG TIẾNG ANH VIOLET

... LIÊN TỪ TRONG TIẾNG ANH Liên từtừ dùng để nối hai phần, hai mệnh đề trong một câu Sau đây là một vài ví dụ về liên từ: Liên từ đẳng lập Liên từ phụ thuộc and, but, ...  Liên từ đẳng lập: luôn luôn đứng giữa 2 từ hoặc 2 mệnh đề mà nó liên kết  Liên từ phụ thuộc: thường đứng đầu mệnh đề phụ thuộc. Liên từ đẳng lập  and, but, or, nor, for, yet, so Một liên ... order that  Tương liên (đi cùng với trạng từ hoặc tính từ) ví dụ: so that Chức năng: Liên từ có 2 chức năng cơ bản:  Liên từ đẳng lập: được dùng để nối 2 phần trong một câu có vai...

Bạn đang xem: Bài tập về từ loại trong tiếng anh violet

Bạn đang xem: Bài tập về từ loại trong tiếng anh violet


*

*

*

... nhất định trong
ngày để học từ mới. Trong thời gian này, bạn có thể tra từ điển nghĩa các từ mà bạn gặp và ôn lại những từtrong quá trình học. Đặt mục tiêu về số lượng từ bạn sẽ học trong ... nghĩa khác của từ cũng giúp bạn hiểu thêm cách sử dụng của từ đó. Và trong mỗi phần giải nghĩa của từ, sẽ có thể cho bạn biết thêm về quá trình phát triển tới nghĩa hiện tại của từ. Điều này ... thú học từ vựng cũng như sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn.4. Học và ôn luyện thường xuyênKhi đã biết từ rồi, việc xây dựng vốn từ vựng đơn giản là ôn luyện từ thường xuyên cho tới khi nó nằm trong trí...

Xem thêm: Cách Cài Camera Raw Cho Cs6 Full Mới Nhất, Giúp Mình Camera Raw Trong Adobe Bridge Cs6


*

*

... the event that = trong
trường hợp mà TỪ LOẠI VÀ CÁCH SỬ GIỚI TỪ TRONG TIẾNG ANH I- TỪ LOẠI Có 8 từ loại trong tiếng Anh: 1. Danh từ (Nouns): Là từ gọi tên người, đồ vật, sự việc hay ... ngày của anh ta, anh ta sẽ dùng một bữa ăn thật nhẹ. Trong câu (1) fast là một tính từ (adjective). Trong câu (2) fast là một trạng từ (adverb). Trong câu (3) fast là một động từ (verb). ... 2. Đại từ (Pronouns): Là từ dùng thay cho danh từ để không phải dùng lại danh từ ấy nhiều lần. Ex: I, you, them, who, that, himself, someone. 3. Tính từ (Adjectives): Là từ cung cấp... ... Danh từ riêng.– Danh từ trừu tượng.– Danh từ tập thể.● Danh từ chung (common nouns)– Danh từ chung là những danh từ chỉ người, việc và địa điểmVí dụ: dog, house, picture, computer.– Danh từ ... 1. Chức năng của danh từ • Danh từ trong tiếng Anhtừ dùng để chỉ người, vật, việc, địa điểm…• Chức năng của danh từ: – Làm chủ ngữ:Her dress is very beautiful.The ... Chú ý: danh từ riêng phải viết hoa chữ cái đầu.● Danh từ trừu tượng (abstract nouns)– Một danh từ trừu tượng là một danh từ chung nhằm gọi tên một ý tưởng hoặc một phẩm chất. Các danh từ trừu...

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *