BÀI TẬP VỀ PHỤ THUỘC HÀM CÓ LỜI GIẢI

Các bài xích tập chuẩn hóa tài liệu liên quan mang đến dựa vào hàm, tìm khóa, xác minh dạng chuẩn chỉnh của dục tình kèm giải mã nhằm các bạn có tìm hiểu thêm để giải quyết và xử lý những bài bác tân oán của chúng ta.

Bạn đang xem: Bài tập về phụ thuộc hàm có lời giải


các bài tập luyện 1

Cho một lược đồ dùng CDDL tình dục cùng với các trực thuộc tính $A, B, C, D, E, I$. Giả sử lược trang bị bao gồm các nhờ vào hàm sau:

$A o D$$AB khổng lồ E$$BI lớn E$$CD o lớn I$$E lớn C$

Tính bao đóng góp của tập thuộc tính $A, E$


những bài tập 2

Cho lược thiết bị quan hệ tình dục $R(A, B, C, D, E, F, G, H)$ cùng những nhờ vào hàm $F = D khổng lồ A, E o lớn BAH, A o FC, B o FC, H khổng lồ E, F khổng lồ G$. Hãy tra cứu toàn bộ những khóa của R.


những bài tập 3

Cho quan hệ tình dục $r(A, B, C)$ gồm có 4 bộ $u_1, u_2, u_3, u_4$ sau đây:

ABC
$a_1$$b_1$$c_1$$u_1$
$a_1$$b_1$$c_2$$u_2$
$a_2$$b_1$$c_1$$u_3$
$a_2$$b_1$$c_3$$u_4$

Tìm tòi các nhờ vào hàm thỏa mãn nhu cầu vị dục tình nêu trên.

Xem thêm: Mẫu Bảng Tiến Độ Thi Công Mẫu Project, Bảng Tiến Độ Thi Công Mẫu Project


Bài tập 4

Cho quan hệ nam nữ $r$ tất cả 5 cỗ $u_1, u_2, u_3, u_4, u_5$ sau đây:

ABCDE
$a_1$$b_1$$c_1$$d_1$$e_1$$u_1$
$a_1$$b_2$$c_2$$d_2$$e_1$$u_2$
$a_2$$b_1$$c_3$$d_3$$e_1$$u_3$
$a_2$$b_1$$c_4$$d_3$$e_1$$u_4$
$a_3$$b_2$$c_5$$d_1$$e_1$$u_5$

Chứng minh các dựa vào hàm làm sao tiếp sau đây vừa lòng hoặc không thỏa mãn nhu cầu trong dục tình r:

$A o lớn D$$AB o D$$C lớn BDE$$E lớn A$$A o lớn E$

các bài luyện tập 5

Cho quan hệ giới tính sau: DEPARTMENT(dept_no, dept_name, room_no, phone_no). Với các phụ thuộc hàm:

dept_no $ o$ dept_namedept_no $ o$ room_nodept_no $ o$ phone_noroom_no $ o$ phone_no

Trả lời các thắc mắc sau:

a/ Nếu chọn dept_no làm khóa, hãy nêu dạng chuẩn tối đa mà dục tình trên đạt được.

b/ Hãy tìm kiếm biện pháp đưa dục tình trên về dạng chuẩn chỉnh 3.


Những bài tập 6

Cho lược đồ dùng dục tình $R = A, B, C, D, E, F$ cùng với tập phụ thuộc vào hàm:

$A o CD$$AB khổng lồ F$$D lớn E$

a/ Hãy cho biết thêm $R$ ở dạng chuẩn cao nhất nào? Giải mê say tại sao?

b/ Nếu R ko ngơi nghỉ dạng chuẩn 3 thì nên phân tung $R$ thành những lược thứ quan hệ con rất nhiều ngơi nghỉ dạng chuẩn chỉnh 3 (cần nêu rõ quá trình phân tan này).
*

*


Chúng tôi áp dụng tài liệu cookies nhằm nâng cao trải đời của khách hàng trên website, ngoài ra không có mục tiêu gì không giống. Nếu các bạn liên tiếp thực hiện trang web, nghĩa là bạn gật đầu share cookies cùng với Shop chúng tôi.Đồng ýChính sách bảo mật