Bài Tập Thực Hành Access 2010 Có Lời Giải

rất đầy đủ các dạng bài xích tập thực hành thực tế access Tài liệu thực hành Microsoft Access 2010 Trang 1 Phần 1: Bài tập thực hành trên lớp Bài tập thực hành 01. Các thao tác cơ bạn dạng Yêu cầu: 1. Tạo một tlỗi mục theo đường dẫn: D:TenSV 2. Khởi rượu cồn access, tạo thành một đại lý tài liệu bắt đầu thương hiệu QLSV lưu trong thỏng mục TenSV cùng với các đặc tả nhỏng sau: o Chương thơm trình chỉ thống trị sinh viên của một trung tâm hoặc một khoa. o Lớp được khác nhau bằng MaLop. o Mỗi lớp có nhiều sinc viên, các sinh viên được tách biệt nhau bởi MaSV, một sinch viên chỉ ở trong một lớp. o Một sinch viên học các môn học, từng môn học đƣợc tách biệt bằng MaMH và từng môn học được học do những sinh viên. o Mỗi sinh viên ứng với mỗi môn học được thi hai lần và ứng cùng với các lần thi thì chỉ tất cả một công dụng độc nhất vô nhị. 3. Dùng tính năng table để chế tác các bảng trong CSDL đồng thời tùy chỉnh cấu hình khóa bao gồm cho từng bảng nhỏng sau: LOPhường MONHOC SINHVIEN Tài liệu thực hành Microsoft Access 2010 Trang 2 KETQUA 4. Nhập liệu cho những bảng Tài liệu thực hành Microsoft Access 2010 Trang 3 Tài liệu thực hành Microsoft Access 2010 Trang 4 Tài liệu thực hành Microsoft Access 2010 Trang 5 5. Thiết lập mối quan hệ thân các bảng: 6. Tạo Password mang lại cửa hàng tài liệu QLSV. 7. Mở hành lang cửa số thuộc tính của cửa hàng tài liệu QLSV giúp thấy dung tích, tiếp nối thực hiện chức năng Compact & Repair Database (Tools - Database Utilities - Compact and Repaire Database), sau khoản thời gian thực hiện kết thúc xem lại dung tích của tập tin. 8. Tạo thêm 1 cửa hàng dữ liệu bắt đầu, rỗng vào thƣ mục TenSV, với thương hiệu SV_BACKUP. Msống cơ sở tài liệu SV_BACKUP, dùng chức năng import nhằm chnghiền những bảng SinhVien, Lop trong các đại lý dữ liệu QLSV vào SV_BACKUPhường. 9. Mngơi nghỉ cửa hàng dữ liệu QLSV, cần sử dụng tính năng export để chxay bảng KetQua từ cơ sở dữ liệu QLSV sang trọng SV_BACKUP.. 10. Mngơi nghỉ cửa hàng dữ liệu SV_BACKUP dùng tính năng link-Table để chxay bảng MonHoc từ bỏ QLSV sang trọng SV_BACKUP.. 11. Msinh sống bảng MonHoc vào SV_BACKUPhường nhập thêm một record mới (dữ liệu tùy ý), sau đó msinh hoạt bảng MONHOC vào QLSV xem tác dụng cùng dìm xét. 12. Dùng công dụng Filter by Selection thanh lọc ra gần như sinh viên có năm sinch là 1978. 13. Dùng công dụng Filter by Form thanh lọc ra danh sách sinc viên gồm điểm thi lần 1 nhỏ tuổi rộng 5 14. Dùng chức năng Filter Excluding selection nhằm thanh lọc ra mọi sinch viên không nằm trong quận 3. 15. Dùng công dụng Advanced Filter thanh lọc ra danh sách sinc viên trực thuộc những lớp CDTH bao gồm năm sinc >=1980 16. Dùng tính năng Advanced Filter thanh lọc ra danh sách sinch viên nghỉ ngơi quận 3 không tồn tại số điện thoại cảm ứng. Tài liệu thực hành Microsoft Access 2010 Trang 6 Bài tập thực hành 02. Thiết kế cửa hàng tài liệu cơ phiên bản 1. Tạo tập tin các đại lý dữ liệu với tên là HOADON.MDB vào thư mục TevSV với đặc tả như sau: Trung tâm tài liệu HOADON làm chủ việc chọn mua bán sản phẩm của một đơn vị chức năng marketing. Việc tải bán hàng được thực hiện tại trên hóa 1-1. Một hóa solo đựng các thông tin về thành phầm, tên quý khách, tên nhân viên lập hóa đối kháng, ngày lập hóa solo, ngày Ship hàng …. o Mỗi nhân viên bán sản phẩm được phân minh vì MaNV. o Mỗi khách hàng được biệt lập vị MaKH. Mỗi người sử dụng có thể sở hữu nhiều hoá solo. Một hoá đối kháng chỉ của một người tiêu dùng. o Mỗi hóa đối kháng được phân minh vì chưng MaHD, một hoá đơn vày một nhân viên lập, một nhân viên rất có thể lập những hoá 1-1. o Mỗi sản phẩm được tách biệt bởi MaSPhường. Một sản phẩm có thể được tải bên trên các hoá 1-1. Mỗi hoá solo cũng hoàn toàn có thể cài đặt các thành phầm. Nhưng từng thành phầm trên mỗi hóa 1-1 là tốt nhất. Dùng tính năng table nhằm chế tác các bảng vào CSDL đôi khi cấu hình thiết lập khóa bao gồm cho mỗi bảng nhỏng sau: NHANVIEN KHACHHANG Tài liệu thực hành Microsoft Access 2010 Trang 7 SANPHAM Tài liệu thực hành Microsoft Access 2010 Trang 8 HOADON CHITETHOADON 2. Thiết lập mối quan hệ giữa những bảng: Tài liệu thực hành Microsoft Access 2010 Trang 9 3. Nhập dữ liệu cho những Table theo mẫu mã sau: NHANVIEN . NgayLapHD, NgayGiaoHang, ThanhTienUSD, ThanhTienVN. Trong số đó o ThanhTienUSD = SoLuong * DonGiaBan, format đơn vị chức năng $ o ThanhTienVN=ThanhTienUSD*18500, định. Soluong, DonGiaBan, ThanhTienUSD, ThanhTiennước ta. Trong đó: ThanhTienUSD =SoLuong*DonGiaBan (format $) ThanhTiennước ta = ThanhTienUSD * Tỉ giá bán (format VNĐ)
*

3..

Bạn đang xem: Bài tập thực hành access 2010 có lời giải

Dùng công dụng table để tạo các bảng trong CSDL mặt khác tùy chỉnh thiết lập khóa bao gồm cho từng bảng như sau: Xem trên trang 2 của tài liệu.
*

4..

Nhập liệu cho những bảng Xem tại trang 3 của tư liệu.
*

9..

Msống cơ sở dữ liệu QLSV, sử dụng tác dụng export nhằm chép bảng KetQua trường đoản cú cơ sở tài liệu QLSV quý phái SV_BACKUP Xem tại trang 6 của tài liệu.
*

ng.

công dụng table để sản xuất những bảng vào CSDL mặt khác tùy chỉnh khóa thiết yếu cho từng bảng nhỏng sau: Xem tại trang 7 của tư liệu.
*

2..

Thiết lập quan hệ thân những bảng: Xem tại trang 9 của tài liệu.
*

2..

Sử dụng AutoForm nhằm tạo thành size dạng columnar, tabular, datasheet đến bảng KHACHHANG, quan liêu gần kề sự khác biệt thân những dạng form Xem trên trang 23 của tài liệu.
*

n.

hình công dụng Xem trên trang 25 của tư liệu.
*

1..

Xem thêm: Video Hướng Dẫn Cài Đặt Outlook 2010 Cho Gmail Trên Microsoft Outlook 2010

Tạo form bởi công dụng Auto lớn, đem dữ liệu nguồn từ bỏ bảng LOP, form sẽ hiễn thị list các record dục tình của bảng lớp dƣới dạng subform Xem tại trang 27 của tư liệu.
*

n.

hình thiết kế: Xem trên trang 30 của tư liệu.
*

i.

tập thực hành thực tế 07: Thiết kế size nâng cao Xem trên trang 30 của tài liệu.
*

1..

Tạo 1 Report để in Bảng Giá theo mẫu sau. Sử dụng lần lựợt những khí cụ sau − Report Wizard dạng Tabular Xem trên trang 34 của tài liệu.
*

6.

Viết một thủ tục đếm tổng cộng mẩu tin trong bảng HOA Don của DataBase hiện nay hành, in hiệu quả ra hành lang cửa số Debug Xem trên trang 45 của tài liệu.
*

16.

Viết một giấy tờ thủ tục tăng đối kháng giá những thành phầm lên 5% trong bảng sanpmê mẩn. Trong quá trình cập nhập giả dụ có bị lỗi thì toàn bộ các thay đổi trƣớc đó sẽ ảnh hưởng bỏ Xem trên trang 46 của tư liệu.
*

1..

Liệt kê đọc tin cụ thể về những hóa solo tạo ra vào bảng PHATSINH, bao gồm: Xem tại trang 48 của tài liệu.
*

1..

Trong bảng SinhVien_TH xóa các sinc viên có Nơi sinc là Thành Phố Sài Gòn 2. Trong bảng sinhVien_AV xóa các sinch viên có năm sinh là 1977 với làm việc Q.3 Xem tại trang 59 của tài liệu.
*

1..

Thêm một Khoa mới tất cả thông tin: “KT”, “Kinch Tế” vào bảng DMKhoa Xem tại trang 59 của tài liệu.