Bài tập báo cáo tài chính

bài tập kế toán thù tài chủ yếu bao gồm lời giải – Phần 1 Một đơn vị có 2 đơn vị cửa hàng A và B kinh doanh khác tỉnh, đơn vị chức năng đại lý bao gồm tổ chức kế tân oán riêng biệt, kế toán hàng tồn kho theo cách thức kê knhì liên tục, thuế GTGT khấu trừ 10%. Trong tháng tất cả tình trạng marketing nhỏng sau:

*

Yêu cầu: Lập cây bút toán thù nhật cam kết những nhiệm vụ kinh tế tài chính gây ra tại công ty, đơn vị chức năng các đại lý A cùng B.quý khách đang xem: Những bài tập lập báo cáo tài chính bao gồm lời giải

Shop chúng tôi chi chi phí phương diện cấp vốn mang lại A 200.000.000đ, cấp cho vốn mang đến B 1 TSCĐ hữu hình có nguyên giá chỉ 150.000.000đ, đã hao mòn 50.000.000đ.

Bạn đang xem: Bài tập báo cáo tài chính

+ Kế toán thù tại công ty :

a/ Nợ TK 1361(A) 200.000.000

Có TK 1111 200.000.000

b/ Nợ TK 1361(B) 100.000.000

Nợ TK 214 50.000.000

Có TK 211 150.000.000

+ Kế toán trên đại lý A:

Nợ TK 1111 200.000.000

Có TK 411 200.000.000

+ Kế tân oán trên các đại lý B:

Nợ TK 211 150.000.000

Có TK 214 50.000.000

Có TK 411 100.000.000

Shop chúng tôi lập “Phiếu xuất kho kiêm di chuyển nội bộ” mặt hàng giá chỉ xuất kho 100.000.000đ, giá bán nội bộ không thuế 110.000.000đ chuyển mang lại A, nhưng mà A chỉ nhập kho thực tế có mức giá xuất kho 90.000.000đ, giá bán nội bộ không thuế 100.000.000đ, sản phẩm thiếu chưa rõ ngulặng nhân bởi vì cửa hàng Chịu đựng trách nát nhiệm quan sát và theo dõi.

+ Kế tân oán tại công ty

a/ Nợ TK 157 100.000.000

Có TK 156 100.000.000

b/ Nợ TK 1381 10.000.000

Có TK 157 10.000.000

+ Kế toán tại các đại lý A

Nợ TK 156 110.000.000

Có TK 336(Cty) 110.000.000

Shop chúng tôi trả thay hoá đơn số tiền nợ mon trước về ngân sách vận động bán sản phẩm mang đến B 9.900.000đ bởi TGNH, trong những số ấy thuế GTGT khấu trừ 900.000đ.

Xem thêm: Top 5 Trang Web Chuyển Ảnh Thành Tranh Vẽ Chì Online Cực Đẹp Nhất

+ Kế toán thù trên công ty

Nợ TK 1368(B) 9.900.000

Có TK 1121 9.900.000

+ Kế toán thù trên các đại lý B

Nợ TK 331 9.900.000

Có TK 336(Cty) 9.900.000 Bài viết: ” những bài tập kế toán thù tài chủ yếu tất cả lời giải – Phần 1 “

Theo lệnh cửa hàng, A đưa mang lại B lô hàng hóa giá bán không thuế bên trên hoá solo 30.000.000đ, giá chỉ xuất kho 28.000.000đ. Đơn vị các đại lý B nhấn đủ sản phẩm & hàng hóa nhập kho.

+ Kế toán trên đại lý A:

a/ Nợ TK 1368(Cty) 33.000.000

Có TK 3331 3.000.000

Có TK 512 30.000.000

b/ Nợ TK 632 28.000.000

Có TK 156 28.000.000

+ Kế tân oán tại cửa hàng B

Nợ TK 156 30.000.000

Nợ TK 133 3.000.000

Có TK 336(Cty) 33.000.000

+ shop Nợ TK 1368(B) 33.000.000

Có TK 336(A) 33.000.000

Đơn vị cơ sở B chi tiền mặt 800.000đ trả lại khấu hao áp dụng TSCĐ cho công ty (trả vốn). quý khách đang xem bài viết: “các bài luyện tập kế toán thù tài thiết yếu có giải thuật – Phần 1 “

+ Kế toán trên cơ sở B:

Nợ TK 411 800.000

Có TK 1111 800.000

+ Kế tân oán tại Công ty

Nợ TK 1111 800.000

Có TK 1361(B) 800.000

Cơ sở A bán không còn hàng dấn sinh sống nhiệm vụ 2 thu bởi tiền khía cạnh theo giá bán không thuế 110.000.000đ.

Kế toán thù trên đại lý A

a/ Nợ TK 111 121.000.000

Có TK 33311 11.000.000

CóTK 511 110.000.000

b/ Nợ TK 632 110.000.000

Có TK 156 110.000.000

Cơ sở A lập bảng kê hàng bán nghỉ ngơi nhiệm vụ 2 gởi cửa hàng cùng công ty vẫn lập hoá đối kháng gởi A. cửa hàng đã và đang giải pháp xử lý mặt hàng thiếu hụt nguyên nhân vị xuất nhầm, triển khai kiểm soát và điều chỉnh sổ sách.

+ Kế tân oán trên Công ty