Ngữ Pháp, Bài Tập Câu Bị Động Lớp 8 Có Đáp Án

Các bài bác tập câu bị động kèm theo có đáp án, sẽ giúp đỡ bạn phát âm về cấu trúc câu bị động và bí quyết đổi khác tự câu dữ thế chủ động sang câu tiêu cực.

Bạn đang xem: Ngữ pháp, bài tập câu bị động lớp 8 có đáp án

Cấu trúc câu tiêu cực là kỹ năng và kiến thức hết sức đặc biệt quan trọng với được thực hiện hết sức liên tục vào tiếp xúc tiếng Anh hàng ngày tương tự như những bài bác tập giờ đồng hồ Anh. Tuy nhiên nếu như không nắm rõ cấu tạo, học viên rất có thể chạm chán nhiều khó khăn trong Việc biến hóa giữa hai cấu trúc chủ động và bị động. Bài viết này đang hỗ trợ những kỹ năng về câu bị động cùng bài tập câu thụ động có đáp án kèm theo.


Nội Dung Bài Viết

2 Các bài xích tập câu bị động3 Đáp án chi tiết

Cấu trúc câu bị động

Active: S + V + O

Passive: S (O) + lớn be + V-ed/PII + by O (S)


*

Công thức câu bị động Passive Voice


Các bài xích tập câu bị động

các bài tập luyện 1: Tìm và sửa lỗi trong số câu sau

The book given khổng lồ me on my 16th birthday.A cake are being made for James by his mother.Ann is having her house painting this morning.Hung gave sầu a new pair of shoes by his best friend.The forests being cut down by the poachers.

Những bài tập 2: Chuyển các câu dữ thế chủ động sau quý phái dạng bị động

Mrs. Lan taught us how to lớn pronounce English correctly.

->__________________________________________________________.

You should clean your room because it’s so dirty.

->__________________________________________________________.

Our father và grandfather built this house all by themselves.

->__________________________________________________________.

John wrote an article about the dangers of cigarettes.

->__________________________________________________________.

They will open a new hotel at the corner of the street.

->__________________________________________________________.

They had to cancel the flight because of the bad weather.

->__________________________________________________________.

Tuan cleans the house every week.

->__________________________________________________________.

The house rent includes the electricity and water bill.

->__________________________________________________________.

They told hyên ổn that he’s not capable of carrying out such a task.

->__________________________________________________________.

He uses the air conditioner all day lớn cool down the office.

->__________________________________________________________.

bài tập 3: Viết lại các câu dưới đây làm sao để cho nghĩa không đổi

My parents told me lớn concentrate more on my studies.

->__________________________________________________________.

The kitchen needs cleaning because it’s been a long time since we last cleaned it.

->__________________________________________________________.

Jean has her kids go out & buy some groceries for her.

->__________________________________________________________.

People say that I’m the brighdemo kid in the class.

->__________________________________________________________.

They think that I damaged their oto.

->__________________________________________________________.

My mom showed me how lớn make a perfect omelet.

->__________________________________________________________.

He wrote many songs which are loved by people all over the world.

Xem thêm: 6 Phần Mềm Theo Dõi Điện Thoại Android, Ios Tốt Nhất 2020, Định Vị Dõi Theo Số Điện Thoại 4+

->__________________________________________________________.

các bài luyện tập 4: Chia cồn tự cân xứng trong những câu sau

That book … (write) by a world’s famous novemenu.The newspapers … (deliver) everyday.Tuan’s motorbike … (repair) yesterday.John … (allow) to lớn go out late by his parents.My mom allows me … (go out) with my friends on Saturday evening.The problem needs … (fix) as soon as possible.The timetable … (not change) till tomorrow.They … (announce) the results tomorrow morning.The plan … (make) by the director is brilliant.All of my problems … (cause) by a single mistake I made when I was young.

Đáp án đưa ra tiết

Những bài tập 1: Tìm cùng sửa lỗi trong những câu sau

The book given lớn me on my 16th birthday -> was givenA cake are being made for James by his mother -> isAnn is having her house painting this morning -> paintedHung gave sầu a new pair of shoes by his best frikết thúc -> was givenThe forests being cut down by the poachers -> are being

bài tập 2: Chuyển những câu dữ thế chủ động sau lịch sự dạng bị động

Mrs. Lan taught us how to pronounce English correctly.

-> We was taught how lớn pronounce English correctly by Mrs. Lan

You should clean your room because it’s so dirty.

-> Your room should be cleaned because it’s so dirty.

Our father và grandfather built this house all by themselves.

-> This house was built by our father & grandfather all by themselves.

John wrote an article about the dangers of cigarettes.

-> An article about the dangers of cigarettes was written by John.

They will open a new hotel at the corner of the street.

-> A new hotel at the corner of the street will be opened by them.

They had to cancel the flight because of the bad weather.

-> The flight was cancelled because of the bad weather.

Tuan cleans the house every week.

-> The house is cleaned every week by Tuan.

The house rent includes the electrithành phố và water bill.

-> The electrithành phố và water bill are included in the house rent.

They told hyên that he wasn’t capable of carrying out such a task.

-> He was told that he wasn’t capable of carrying out such a task.

He uses the air conditioner all day to lớn cool down the office.

-> The air conditioner was used by him all day lớn cool down the office.

những bài tập 3: Viết lại các câu dưới đây làm sao để cho nghĩa không đổi

My parents told me to concentrate more on my studies.

-> I was told to concentrate more on my studies by my parents.

The kitchen needs cleaning because it’s been a long time since we last cleaned it.

-> The kitchen needs to lớn be cleaned because it’s been a long time since we last cleaned it.

Jean has her kids go out & buy some groceries for her.

-> Jean’s kids were told to go out and buy some groceries by their mom.

People say that I’m the brighkiểm tra kid in the class.

-> I was told khổng lồ be the brighdemo kid in the class.

They think that I damaged their car.

-> I was thought lớn be the one who damaged their oto.

My mom showed me how to lớn make a perfect omelet.

-> I was shown how lớn make a perfect omelet by my mom.

He wrote many songs which are loved by people all over the world.

-> Many songs were written by hyên ổn which are loved by people all over the world.

bài tập 4: Chia hễ từ bỏ tương xứng trong số câu sau

is writtenare deliveredwas repairedis allowedto lớn go outto lớn be fixedwon’t be changedwill announcemadeare caused

Trên đó là cấu tạo câu tiêu cực và các bài bác tập câu bị động kèm theo. Hy vọng rằng bài viết này để giúp đỡ ích cho các em vào quá trình học tiếng Anh cùng áp dụng một bí quyết nhuần nhuyễn câu thụ động.