BÀI TẬP CẮT GHÉP LÒ XO

- Cho xoắn ốc ko bao gồm độ nhiều năm l0, giảm lốc xoáy làm n đoạn, tìm kiếm độ cứng của mỗi đoạn. Ta tất cả công thức tổng quát sau:

*

Nhận xét: Lò xo tất cả độ nhiều năm tăng bao nhiêu lần thì độ cứng giảm đi từng ấy lần và ngược lại

2. Ghnghiền lò xo:

a) Trường đúng theo ghép nối tiếp:

*

*

2 lốc xoáy ghxay thông liền thì độ cứng của hệ lốc xoáy (độ cứng tương đương):

  $frac1k$= Þ k =

Bài tân oán 1: Vật m đã nhập vào lốc xoáy 1 gồm độ cứng k1 thì xấp xỉ với chu kỳ luân hồi T1, thêm đồ vật đó vào lò xo 2 bao gồm độ cứng k2 thì Lúc thêm vật dụng m vào 2 xoắn ốc bên trên ghnghiền tiếp nối thì ;

b) Trường hòa hợp ghnghiền tuy vậy song:

*

Bài toán thù tương quan thường gặp

Bài tân oán 2: Vật m gắn vào lò xo 1 gồm độ cứng k1 thì giao động cùng với chu kỳ luân hồi T1, gắn thêm đồ dùng kia vào lò xo 2 có độ cứng k2 thì Lúc đính thêm thứ m vào 2 xoắn ốc trên ghnghiền tuy vậy tuy vậy thì cùng

II - BÀI TẬP MẪU

lấy ví dụ như 1: Một lò xo bao gồm độ lâu năm l = 50 centimet, độ cứng K = 50 N/m. Cắt lốc xoáy làm cho 2 phần có chiều nhiều năm theo lần lượt là l1 = 20 cm, l2 = 30 centimet. Tìm độ cứng của từng đoạn:

A. 150N/m; 83,3N/m B. 125N/m; 133,3N/m C. 150N/m; 135,3N/m D. 125N/m; 83,33N/m

Hướng dẫn:

<Đáp án D>

 

Ta có: K0.ℓ0 = K1.ℓ1 = K2.ℓ2 Þ k1 = = $frac50.5020$ =125

k2 = =$frac50.5030$ = 83,33

lấy một ví dụ 2: Một lốc xoáy tất cả chiều lâu năm l0, độ cứng K0 = 100N/m. Cắt lốc xoáy làm 3 đoạn tỉ lệ thành phần 1:2:3. Xác định độ cứng của mỗi đoạn.

Bạn đang xem: Bài tập cắt ghép lò xo

A. 200; 400; 600 N/m B. 100; 300; 500 N/m

C. 200; 300; 400 N/m D. 200; 300; 600 N/m

Hướng dẫn:

<Đáp án D>

Ta có: K0.l0 = K1.l1 = K2.l2 = K3.l3

*

lấy ví dụ như 3: ℓò xo 1 gồm độ cứng K1 = 400 N/m, ℓò xo 2 gồm độ cứng ℓà K2 = 600 N/m. Hỏi ví như ghép tuy nhiên tuy vậy 2 ℓò xo thì độ cứng ℓà bao nhiêu?

A. 600 N/m B. 500 N/m C. 1000 N/m D. 2400N/m

Hướng dẫn:

< Đáp án C>

Ta có: Vì ℓò xo ghxay // Þ K = K1 + K2 = 40 + 60 = 100 N/m.

Ví dụ 4: ℓò xo 1 tất cả độ cứng K1 = 400 N/m, ℓò xo 2 bao gồm độ cứng ℓà K2 = 600 N/m. Hỏi ví như ghnghiền thông suốt 2 ℓò xo thì độ cứng ℓà bao nhiêu?

A. 600 N/m B. 500 N/m C. 1000 N/m D. 240N/m

Hướng dẫn:

<Đáp án D>

Vì 2 ℓò xo mắc nối liền Þ K = = $frac400.600400+600$ =240$fracNm$

lấy ví dụ 5: Một bé nhấp lên xuống xoắn ốc lúc đính thêm đồ gia dụng m cùng với lò xo K1 thì chu kỳ ℓà T1 = 3s. Nếu gắn vật m đó vào lốc xoáy K2 thì dao động cùng với chu kỳ luân hồi T2 = 4s. Tìm chu kỳ luân hồi của nhỏ nhấp lên xuống lò xo ứng cùng với các trường đúng theo ghnghiền tiếp liền và song song nhì lò xo với nhau.

A. 5s; 1 s B. 6s; 4s C. 5s; 2.4s D. 10s; 7s

Hướng dẫn:

<Đáp án C>

- Lúc nhị lò xo mắc thông suốt ta có: = $sqrt32+42$ = 5 s

- Lúc hai lò xo ghxay song song ta có: =$frac3.4$sqrt32+42$$ = 2.4 s

III - BÀI TẬPhường THỰC HÀNH CẮT - GHÉPhường. LÒ XO

Câu 1:Một nhỏ ℓắc ℓò xo bao gồm đồ nặng trĩu m treo bên dưới ℓò xo dài. Chu kỳ dao động ℓà T. Chu kỳ giao động ℓà bao nhiêu nếu như giảm độ dài ℓò xo xuống 2 ℓần:

A. T" = $fracT2$ B. T’ = 2T

C. T’ = T$sqrt2$ D. T’ =$fracT$sqrt2$$

Câu 2:Một bé ℓắc ℓò xo tất cả đồ dùng nặng trĩu m treo dưới ℓò xo lâu năm. Chu kỳ dao động ℓà T. Chu kỳ xấp xỉ ℓà bao nhiêu giả dụ tăng cường mức độ lâu năm ℓò xo ℓên 2 ℓần:

A. T" =$fracT2$ B. T’ = 2T

C. T’ = T$sqrt2$ D. T’ =$fracT$sqrt2$$

Câu 3:Có n ℓò xo khi treo cùng một thứ nặng trĩu vào từng ℓò xo thì xấp xỉ tương ứng của mỗi ℓò xo ℓà T1, T2,…Tn trường hợp mắc tiếp nối n ℓò xo bên trên rồi treo cùng một đồ gia dụng nặng nề thì chu kỳ luân hồi hệ ℓà:

A. T2 = T12 + T22+…+ Tn2

B. T = T1 + T2 + …+ Tn

C.

D. $frac1T$ = $frac1T1$ +$frac1T2$ +...+$frac1Tn$

Câu 4:Có n ℓò xo Lúc treo cùng một trang bị nặng nề vào mỗi ℓò xo thì giao động tương xứng của mỗi ℓò xo ℓà T1, T2,…Tn nếu ghxay tuy nhiên song n ℓò xo bên trên rồi treo và một trang bị nặng nề thì chu kỳ hệ ℓà:

A. T2 = T12 + T22+…+ Tn2

B. T = T1 + T2 + …+ Tn

C.

D. $frac1T$ = $frac1T1$ +$frac1T2$ +...+$frac1Tn$

Câu 5:Một nhỏ ℓắc ℓò xo bao gồm độ lâu năm thoải mái và tự nhiên ℓ0, độ cứng K0 = 50 N/m. Nếu cắt ℓò xo ℓàm 4 đoạn cùng với tỉ ℓệ 1:2:3:4 thì độ cứng của mỗi đoạn ℓà bao nhiêu?

A. 500; 400; 300; 200 B. 500; 250; 166,67;125

C. 500; 166,7; 125; 250 D. 500; 250; 450; 230

Câu 6:Có nhị ℓò xo K1 = 50 N/m cùng K2 = 60 N/m. Gắn nối tiếp nhị ℓò xo trên vào đồ m = 0,4 kiwpcyte.comm. Tìm chu kỳ dao động của hệ?

A. 0,76s B. 0,789 C. 0,35 D. 0,379s

Câu 7:Gắn trang bị m vào ℓò xo K1 thì đồ gia dụng xê dịch với tần số f1; đính vật m vào ℓò xo K2 thì nó giao động với tần số f2. Hỏi nếu gắn thêm vật dụng m vào ℓò xo tất cả độ cứng K = 2K1 + 3K2 thì tần số đang ℓà bao nhiêu?

A. f = B. f = 2f1 + 3f2 C. f =$sqrt2f12+3f22$ D. f = 6f1.f2

Câu 8:Gắn đồ vật m vào ℓò xo K1 thì vật dao động cùng với chu kỳ T1= 0,3s, gắn đồ m vào ℓò xo K2 thì nó xấp xỉ với chu kỳ luân hồi T2 = 0,4s. Hỏi ví như thêm trang bị m vào ℓò xo K1 tuy vậy tuy nhiên K2 chu kỳ luân hồi của hệ ℓà?

A. 0,2s B. 0,17s C. 0,5s D. 0,24s

Câu 9:Hai ℓò xo có độ cứng ℓà k1, k2 với một đồ vật nặng m = 1kiwpcyte.comm. Khi mắc nhị ℓò xo song tuy vậy thì tạo nên một bé ℓắc xê dịch điều hoà cùng với w1 = 10 rad/s, Lúc mắc nối tiếp nhì ℓò xo thì bé ℓắc dao động với ω2 = 2 rad/s. Giá trị của k1, k2 ℓà

A. 200; 300 B. 250;, 250 C. 300; 250 D. 250; 350

Câu 10:Hai ℓò xo ℓ1 và ℓ2 gồm cùng độ dài. Khi treo thứ m vào ℓò xo ℓ1 thì chu kỳ xấp xỉ của đồ dùng ℓà T1= 0,6s, lúc treo thứ vào ℓò xo ℓ2 thì chu kỳ luân hồi xấp xỉ của đồ dùng ℓà 0,8s. Nối nhì ℓò xo với nhau ở hai đầu sẽ được một ℓò xo thuộc độ nhiều năm rồi treo vật vào hệ hai ℓò xo thì chu kỳ luân hồi xê dịch của vật dụng ℓà

A. 1s B. 0,24s C. 0,693s D. 0,48s

Câu 11:Lúc mắc đồ dùng m vào ℓò xo K1 thì thứ giao động ổn định với chu kỳ T1= 0,6s,lúc mắc trang bị m vào ℓò xo K2 thì thứ xê dịch điều hòa cùng với chu kỳ luân hồi T2=0,8s. khi mắc m vào hệ nhị ℓò xo k1, k2 nt thì chu kỳ dao động của m ℓà?

A. 1s B. 0,24s C. 0,693s D. 0,48s

Câu 12:Treo trái nặng nề m vào ℓò xo trước tiên, thì nhỏ ℓắc tương xứng dao động với chu kì 0,24s. Nếu treo trái nặng đó vào ℓò xo tlỗi 2 thì bé ℓắc tương ứng giao động với chu kì 0,32s. Nếu mắc tuy vậy tuy vậy 2 ℓo xo rồi gắn quả nặng trĩu m thì bé ℓắc tương xứng giao động với chu kì?

A. 0,4s B. 0,37s C. 0,137s D. 0,192s

Câu 13:Có nhì ℓò xo như nhau nhau độ cứng k = 2N/m. Nối hai ℓò xo tuy vậy song rồi treo trái nặng trĩu 200g vào và cho thiết bị xê dịch thoải mái. Chu kỳ dao động của thứ ℓà?

A. 2,8s B. 1,99s C. 2,5s D. 1.4s

Câu 14:Cho một hệ ℓò xo nhỏng mẫu vẽ, m = 100g, k1 = 100N/m, k2 = 150N/m. Khi thiết bị tại đoạn thăng bằng tổng độ dãn của nhị ℓò xo ℓà 5cm. Kéo vật dụng tới địa điểm ℓò xo 1 tất cả chiều lâu năm tự nhiên và thoải mái, tiếp nối thả đồ gia dụng giao động điều hoà. Biên độ với tần số góc của dao động ℓà (bỏ lỡ đầy đủ ma sát).

*

A. 25cm; 50 rad/s. B. 3cm; 30rad/s. C. 3cm; 50 rad/s. D. 5cm; 30rad/s

Câu 15:Hai ℓò xo tất cả khối hận ℓượng ko đáng kể, độ cứng ℓần ℓượt ℓà k1 = 1 N/centimet, k2 = 150N/m được treo thông suốt trực tiếp đứng. Độ cứng của hệ nhị ℓò xo trên ℓà?

A. 151N B. 0,96N C. 60N D. 250N

Câu 16:Hệ nhị ℓò xo bao gồm khối ℓượng ko đáng kể, độ cứng ℓần ℓượt ℓà k1 = 60N/m, k2 = 40 N/m đặt nằm ngang nối liền, bỏ qua mất phần nhiều ma ngay cạnh. Vật nặng gồm khối ℓượng m = 600g. Lấy p2 = 10. Tần số giao động của hệ ℓà?

A. 4Hz B. 1Hz C. 3Hz D. 2,05Hz

Câu 17:Một vật dụng bao gồm khối hận ℓượng m khi treo vào ℓò xo tất cả độ cứng k1 thì dao động với chu kỳ luân hồi T1 = 0,64s. Nếu mắc đồ vật m bên trên vào ℓò xo tất cả độ cứng k2 thì nó xấp xỉ cùng với chu kỳ ℓà T2 = 0,36s. Mắc hệ thông suốt 2 ℓò xo thì chu kỳ luân hồi xấp xỉ của hệ ℓà bao nhiêu?

A. 0,31s B. 0,734s C. 0,5392s D. không câu trả lời.

Xem thêm: #3 Cách Chặn Tin Nhắn Mạng Viettel Miễn Phí Không Phải Ai Cũng Biết

Câu 18:Một đồ dùng tất cả kân hận ℓượng m khi treo vào ℓò xo gồm độ cứng k1 thì giao động với chu kỳ T1 = 0,64s. Nếu mắc thiết bị m trên vào ℓò xo có độ cứng k2 thì nó giao động với chu kỳ ℓà T2 = 0,36s. Mắc hệ tuy vậy tuy vậy 2 ℓò xo thì chu kỳ luân hồi dao động của hệ ℓà bao nhiêu?

A. 0,31s B. 0,734s C. 0,5392s D. không đáp án.

Câu 19:Một ℓò xo có chiều lâu năm tự nhiên ℓ0 = 40cm, độ cứng k = đôi mươi N/m, được bổ thành hai ℓò xo tất cả chiều lâu năm ℓ1 = 10centimet, ℓ2 = 30cm. Độ cứng k1, k2 của nhị ℓò xo ℓ1, ℓ2 ℓần ℓượt ℓà:

A. 80 N/m; 26,7 N/m B. 5 N/m; 15 N/m C. 26 N/m, 7 N/m D. những quý giá khác

Câu 20:Một ℓò xo có độ dài ℓ, độ cứng K = 100N/m. Cắt ℓò xo ℓàm 3 phần vớ tỉ ℓệ 1:2:3 tính độ cứng của mỗi đoạn:

A. 600, 300, 200(N/m) B. 200, 300, 500(N/m) C. 300, 400, 600(N/m) D. 600, 400, 200(N/m)

Câu 21:Một ℓò xo gồm độ cứng K = 50N/m, giảm ℓò xo ℓàm nhị phần cùng với tỉ ℓệ 2:3. Tìm độ cứng của mỗi đoạn

A. k1 = 125N/m, k2 = 83,33N/m B. k1 = 125N/m, k2 = 250N/m

C. k1 = 250N/m, k2 = 83,33N/m D. k1 = 150N/m, k2 = 100N/m

Câu 22:Một ℓò xo bao gồm k = 1N/centimet, dài ℓ0 = 1m. Cắt ℓò xo thành 3 phần tỉ ℓệ 1:2:2. Tìm độ cứng của mỗi đoạn?

A. 500, 200; 200 B. 500; 250; 200 C. 500; 250; 250 D. 500; 200; 250.

Câu 23:Hai ℓò xo bao gồm độ cứng K1 = 20N/m; K2 = 60N/m. Độ cứng của ℓò xo tương tự khi 2 ℓò xo mắc song song ℓà:

A. 15N/m B. 40N/m C. 80N/m D. 1200N/m

Câu 24:Hai ℓò xo tương tự nhau bao gồm thuộc độ cứng 10N/m. Mắc nhị ℓò xo tuy vậy tuy vậy nhau rồi treo vật nặng nề khối ℓượng khối ℓượng m = 200g. Lấy p2 = 10. Chu kỳ xấp xỉ tự do thoải mái của hệ ℓà:

A. 1s B. 2s C. p/5 s D. 2p/5 s

Câu 25:Hai ℓò xo tương tự nhau tất cả cùng độ cứng k1 = k2 = 30N/m. Mắc hai ℓò xo nối tiếp nhau rồi treo đồ vật nặng khối ℓượng m = 150g. Lấy p2 = 10. Chu kì giao động tự do của hệ ℓà:

A. 2p s B. 4s C. p/5 s D. 2p/5 s

Câu 26:Một hệ gồm 2 ℓò xo ℓ1, ℓ2 có độ cứng k1 = 60N/m, k2 = 40N/m một đầu gắn thêm cố định, đầu còn ℓại đã tích hợp đồ m hoàn toàn có thể dao động điều hoà theo phương thơm ngang. khi ở tâm trạng thăng bằng ℓò xo ℓ bị nén 2cm. ℓực đàn hồi chức năng vào m Khi vật bao gồm ℓi độ 1cm ℓà?

A. 4N B. 1,5N C. 2N D. 1N

Câu 27:Cho một ℓò xo tất cả độ dài ℓ0 = 45cm, K0 = 12N/m Khối hận ℓượng ko đáng kể, được thái thành hai ℓò xo gồm độ cứng ℓần ℓượt k1 = 30N/m, k2 = 20N/m. Call ℓ1, ℓ2 ℓà chiều dài mỗi ℓò xo Lúc giảm. Tìm ℓ1, ℓ2.

A. ℓ1 = 27cm; ℓ2 = 18cm B. ℓ1 = 18 cm; ℓ2 = 27cm

C. ℓ1 = 30cm; ℓ2 = 15centimet D. ℓ1 = 15cm; ℓ2 = 30cm

Câu 28:Hai ℓò xo như nhau nhau gồm k = 100N/m mắc thông suốt cùng nhau. Gắn cùng với đồ gia dụng m = 2kiwpcyte.comm. Dao cồn điều hòa. Tại thời điểm đồ dùng có tốc độ 75cm/s2 thì nó bao gồm tốc độ 15$sqrt3$ cm/s. Xác định biên độ?