Học Tiếng Anh Qua Bài Hát Seasons In The Sun

Video này được phạt từ Youtube bằng tuấn kiệt nhúng (embed) của Youtube. Chủ sở hữu đoạn Clip sẽ thiết lập cơ chế cho phép nhúng đoạn Clip. Nếu chúng ta là chủ sở hữu, và mong mỏi wpcyte.com dừng nhúng video này, các bạn bao gồm 2 cách: 1. Truy cập Youtube Creator Studio/ Chọn Video/ Chọn thiết lập nâng cấp và tắt thiết đặt "Cho phxay nhúng" (Allow Embedding) 2. Bấm nút Báo cáo với lựa chọn "Gỡ nhúng Youtube của tôi" và điền những báo cáo liên hệ. wpcyte.com đang contact cung ứng ban bố trong 24 giờ đồng hồ.

Bạn đang xem: Học tiếng anh qua bài hát seasons in the sun


Nguồn phạt youtube
*

*
*
*
*

Goodbye to lớn you my trusted frikết thúc We"ve known each other since we were nine or ten Together we"ve climbed hills and trees Learned of love and ABCs Skinned our hearts and skinned our knees Goodbye my frikết thúc it"s hard lớn die When all the birds are singing in the sky Now that spring is in the air Pretty girls are everywhere Think of me and I"ll be there We had joy we had fun we had seasons in the sun But the hills that we climbed were just seasons out of time Goodbye Papa please pray for me I was the blachồng sheep of the family You tried lớn teach me right from wrong Too much wine và too much song Wonder how I got along Goodbye papa it"s hard lớn die When all the birds are singing in the sky Now that the spring is in the air Little children everywhere When you see them I"ll be thereWe had joy we had fun we had seasons in the sun But the wine and the tuy nhiên like the seasons have sầu all gone We had joy we had fun we had seasons in the sun But the wine & the tuy nhiên like the seasons have sầu all gone Yeah yeah yeahGoodbye Michelle my little one You gave me love sầu & helped me find the sun And every time that I was down You would always come around And get my feet back on the ground Goodbye Michelle it"s hard khổng lồ die When all the birds are singing in the sky Now that the spring is in the airWith the flowers everywhere I wish that we could both be there We had joy we had fun we had seasons in the sun But the hills that we climbed were just seasons out of time We had joy we had fun we had seasons in the sun But the wine và the tuy nhiên lượt thích the seasons have all gone (Seasons have sầu all gone)All our lives we had fun we had seasons in the sun But the hills that we climbed were just seasons out of time We had joy we had fun we had seasons in the sun But the wine & the tuy nhiên lượt thích the seasons have all gone

Xem thêm: Cách Chỉnh Máy Lạnh Mitsubishi Electric Chi Tiết Nhất, Cách Sử Dụng Máy Lạnh Mitsubishi Electric 1 Hp Ms

Xem hết

Bình luận


Báo cáo nội dung
Gỡ nhúng Clip Youtube Không nghe/coi được Không sở hữu được Chất lượng kỉm Thông tin bất ổn Lời bài bác hát không đúng

Lỗi khác


Cảm ơn chúng ta đang report góp Cửa Hàng chúng tôi. Các văn bản báo cáo sẽ được cẩn thận trong vòng 24h và vào tiếng hành chủ yếu.