Âm lịch vn

ML>Ho Ngoc Duc"s Vietnamese lunar calendarJava applet tư vấn required to display the lunar calendar.

Bạn đang xem: Âm lịch vn

Các tác dụng cơ bản

Chương thơm trình VNCal hiển thị một mon dương lịch cùng với ngày âm kế hoạch nước ta khớp ứng. Với chương trình này, chúng ta cũng có thể thuận lợi thay đổi ngày dương lịch ra ngày âm kế hoạch với trở lại. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể dùng chương trình giúp thấy ngày, tính giờ; coi Can-Chi của ngày tháng âm lịch; tính giờ đồng hồ phương diện trời mọc, lặn và tiếng Chính Ngọ cho một địa điểm bất kỳ, so sánh âm kế hoạch Việt Nam cùng với âm kế hoạch cần sử dụng tại những nước không giống (Trung Hoa, nước Nhật...), tính định kỳ âm cho một múi tiếng ngẫu nhiên v.v.Công cụ lịchVới tác dụng "Công ráng lịch" ta có thể tính toán nhiều thông số kỹ thuật tương quan cho tới âm lịch: tất cả các ngày Tết vào 100 năm, các mon nhuận, thời khắc Sóc, những Tiết/Khí, thời điểm mặt trời mọc/lặn... Sau khi chọn "Calendar Tool" chúng ta có thể chọn tháng, năm và sử dụng những tính năng sau:Lunar date/time: Tính ngày âm định kỳ cho 1 ngày mon và địa điểm vẫn chọn. Hiển thị lên tiếng chi tiết về thời giờ âm định kỳ. Quý khách hàng có thể chọn một trong những vị trí cho sẵn hoặc chọn "Location" là "(Custom)" và điền vĩ độ vào ô "Latitude" và gớm độ vào ô "Longitude". Chức năng này còn có đặc điểm thử nghiệm: tháng ngày âm định kỳ được xem dựa vào vào cả ghê cùng vĩ độ, vì vậy âm kế hoạch cho một chỗ ở buôn bán cầu Nam đang chênh lệch 6 tháng đối với một nơi cùng gớm độ tuy vậy ngơi nghỉ buôn bán cầu Bắc.Show Solar Terms: Tính những những thời khắc KHÍ (Trung khí với Tiết khí) mang lại năm vẫn lựa chọn.Show New Moons: Tính các các thời điểm Sóc cho năm vẫn lựa chọn. Ngày cất điểm Sóc là ngày vào đầu tháng âm định kỳ.New Year"s (Official): Tính ngày Tết theo kế hoạch pháp định (kế hoạch sử dụng chấp thuận tại Việt Nam) mang đến 100 năm Tính từ lúc năm vẫn chọn.

Xem thêm: Cài Đặt Mail Tự Trả Lời Trong Outlook 2010, Gửi Trả Lời Vắng Mặt Tự Động Từ Outlook

New Year"s (Astronomical): Tính ngày Tết theo kế hoạch thiên vnạp năng lượng mang đến 100 năm kể từ năm vẫn lựa chọn. Cần chọn múi giờ nhằm tính lịch thiên văn bằng cách chọn 1 vị trí cho sẵn hoặc điền kinh độ vào ô "Longitude".Leap Months (Official): Tính tất cả các mon nhuận theo định kỳ pháp định (kế hoạch cần sử dụng phê chuẩn trên Việt Nam) cho 100 năm kể từ năm đã lựa chọn.Leap Months (Astronomical): Tính tất cả các tháng nhuận theo kế hoạch thiên vnạp năng lượng đến 100 năm Tính từ lúc năm đang chọn. Cần chọn múi giờ đồng hồ nhằm tính định kỳ thiên vnạp năng lượng bằng cách lựa chọn 1 vị trí cho sẵn hoặc điền khiếp độ vào ô "Longitude".Sun Rise/Transit/Set: Tính thời gian khía cạnh trời mọc/lặn cùng tiếng bao gồm ngọ cho tháng và vị trí vẫn lựa chọn. quý khách hàng rất có thể chọn một giữa những vị trí mang đến sẵn hoặc lựa chọn "Location" là "(Custom)" cùng điền vĩ độ vào ô "Latitude" với kinh độ vào ô "Longitude".Sau Lúc lựa chọn tính năng hãy dấn "Compute".Ví dụ: nhằm tính giờ đồng hồ chính ngọ mang lại tháng 5/2000 trên Cần Thơ, nên chọn chức năng Sun Rise/Transit/Set, điền năm 2000, lựa chọn tháng 5, chọn vị trí ("Location") là "(Custom)" cùng điền tọa độ của Cần Thơ. Kinc đường và vĩ đường của Cần Thơ có thể tìm kiếm thấy thuận tiện trên Internet, ví dụ như trên trang Web http://www.world-gazetteer.com. Khi biết số liệu mang lại Cần Thơ ta đang điền: 105.78 vào ô "Longitude", 10.03 vào "Latitude" với "GMT+(min)" là 4đôi mươi. lúc dìm "Compute", một bảng đã tồn tại cùng với những cột sau: tháng ngày, tiếng mặt ttránh mọc, giờ thiết yếu ngọ, giờ đồng hồ khía cạnh ttách lặn.Change log 03/2007: Add name of hour. Display data on a new screen 8/2006: some cached data corrected 5/2005: Fixed bug in displaying time of sunrise/sunmix. 11/2004: Complete redesign. Many bugs fixed. 9/2004: JavaScript lunar calendar released (valid 1800 - 2199) 7/2004: Names of major/minor solar terms for years before 1582 corrected. 5/2004: Minor corrections (date/time format, Full Moon indicator...) 4/2004: Some additional calculations available. Sunrise/transit/sunset moved khổng lồ Calendar tool (from month display window). 3/2004: Fixed bug in LunarYear. Cached data for 900-1200 added. Calendar comparison for 1789-1802 (Tay Son-Nguyen) và 1955-1975 (Bac-Nam). Compute sunrise, sunphối and transit (chính ngọ) for any location. 3/2004: True historical calendar added (version 3.0). 3/2004: Corrected calculation of leap month in 2033. Paper on calendar algorithms added. 10/2003: Added Rules for calculating Vietnamese lunar calendar in Vietnamese 10/2003: Windows executable (LunarCal.exe) available for tải về 9/2003: Add button "Today" to change back to current day 7/2003: show tru+.c of selected day & major và minor solar terms in the month. Merge 2 applets 5/2003: add times of sunrise/sunset in Hanoi, Hue, Saigon. Let user select time zone for computation. Added Lunar calendar for Palm and Lunar calendar for Smartphone phones. 5/2002: applet "Lunar calendar calculations" added 2/2002: full month display 8/2000: More accurate conversion with Calendrical Calculations Software Package 2/1998: Initial version (calendar conversion applet)Chương trình âm kế hoạch rất có thể được cài về nhằm sử dụng offline. Bạn cũng rất có thể cài đặt chương trình âm lịch cho lắp thêm di động cầm tay (nlỗi điện thoại di động cầm tay cùng Palm PDAs). Ý kiến góp phần hoàn toàn có thể gửi cho người sáng tác Hồ Ngọc Đức hoặc chuyển lên thảo luận trên diễn bọn.
Home Dictionary Forum